Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Samhällskunskap år 7 - höstterminen 2020

Skapad 2019-08-22 11:47 i Vallonskolan Östhammar
Grundskola 7 Samhällskunskap
Vad är egentligen en lag? Hur fungerar en domstol? Vad är ett media? Vad är Public Service? Fungerar reklam? Dessa är några frågor som vi tillsammans ska försöka hitta svaren på under höstterminens kurs i Samhällskunskap.

Innehåll

Jag kommer att bygga undervisningen på Nationalencyklopedins läromedel, ne.se. Materialet finns på internet och eleverna kommer att tilldelas en kurs i samhällskunskap där materialet finns samlat. Detta material går även att ladda ner som pdf.  

 

Preliminär planering v.34 - 42

 

v.34-35 Sverige och världen

Under de första veckorna kommer vi att jobba med ett kapitel som heter Sverige och du. Det tar upp varför vi läser samhällskunskap, hur Sverige ser ut idag och identitet och relationer med andra.

Följande kapitel kommer vi att läsa:

Sverige och omvärlden

Dagens Sverige

Identitet

Under denna delen av kursen är kunskapskravet för betyget E att:

1. Eleven har grundläggande kunskaper om olika samhällsstrukturer. Eleven visar det genom att undersöka hur sociala strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då enkla samband inom och mellan olika samhällsstrukturer. I beskrivningarna kan eleven använda begrepp och modeller på ett i huvudsak fungerande sätt.

2. Eleven kan föra enkla resonemang om hur individer och samhällen påverkas av och påverkar varandra och beskriver då enkla samband mellan olika faktorer som har betydelse för individers möjligheter att påverka sin egen och andras livssituation.

3. Eleven kan söka information om samhället och använder då olika källor på ett i huvudsak fungerande sätt och för enkla och till viss del underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.

 

Vi kommer att utgå ifrån texterna som är länkade och ett arbetshäfte som du hittar här som pdf eller som uppgifterna nedan i planeringen.

v.36-38 Lag och rätt

Under följande veckor kommer undervisningen att handla om den rättsliga  samhällsstrukturen, dvs hur fungerar lagarna i vårat land och vad händer om en människa bryter mot dessa.

Följande kapitel kommer vi att läsa:

Lagar för barn och ungdomar

Lagar, regler och normer

Brottslighet

Brott och straff

Under dessa veckor ska jag försöka få till ett studiebesök från Polis, jag återkommer kring detta.

Under denna delen av kursen är kunskapskravet för betyget E att:

1. Eleven har grundläggande kunskaper om olika samhällsstrukturer. Eleven visar det genom att undersöka hur rättsliga strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då enkla samband inom och mellan olika samhällsstrukturer.

2. I beskrivningarna kan eleven använda begrepp och modeller på ett i huvudsak fungerande sätt.

3. Eleven kan söka information om samhället och använder då olika källor på ett i huvudsak fungerande sätt och för enkla och till viss del underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.

Vi kommer att utgå ifrån texterna som är länkade och ett arbetshäfte som du hittar här som pdf eller som uppgifterna nedan i planeringen.

v.39-41 Massmedier

Under dessa veckor kommer vi att jobba med kapitlet Massmedier, dvs TV, radio, tidningar, internet mm. vi kommer att prata om filterbubblor och om vi verkligen kan tro på allt som vi läser i tidningarna eller på sociala medier på internet.

Följande kapitel kommer vi att läsa:

Massmediernas roll

Reklam

De viktigaste massmedierna 

 

Under denna delen av kursen är kunskapskravet för betyget E att:

1. Eleven har grundläggande kunskaper om olika samhällsstrukturer. Eleven visar det genom att undersöka hur mediala strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då enkla samband inom och mellan olika samhällsstrukturer.

2. I beskrivningarna kan eleven använda begrepp och modeller på ett i huvudsak fungerande sätt.

3. Eleven kan söka information om samhället och använder då olika källor på ett i huvudsak fungerande sätt och för enkla och till viss del underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans. 

Vi kommer att utgå ifrån texterna som är länkade och ett arbetshäfte som du hittar här som pdf eller som uppgifterna nedan i planeringen.

Prov/läxor/förhör mm

När det gäller kunskapskraven så kommer jag att kunna examinera under gruppdiskussioner i klassrummet under kursens gång, dvs denna typ av examination är inget som jag kommer att lägga ut något datum för.  

Sedan kommer jag att ha ett (möjligtvis två) provtillfällen där eleven får chansen att visa att man når kunskapskraven för E eller för högre betyg. Dessa tillfällen kommer att komma i slutet av kursens gång, dvs vecka 38 och vecka 41.

Dessa prov kommer att bygga på att eleven ska visa att han/hon förstår hur media och den rättsliga samhällsstrukturen fungerar och att de kan använda sig av de termer som hör ihop med dessa områden. Termerna hittar du vid varje kapitel.  

Uppgifter

 • Uppgift under utvecklingssamtalsdagarna

 • Uppgift under utvecklingssamtalsdagarna

 • Uppgift SO-lektion onsdag 9/9 åk7

 • Uppgift SO-lektion onsdag 9/9 åk7

 • Ordlista

 • Arbetshäfte 3 - massmedier

 • Arbetshäfte 2 - lag och rätt

 • Arbetshäfte del 1

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
  Sh
 • analysera och kritiskt granska lokala, nationella och globala samhällsfrågor ur olika perspektiv,
  Sh
 • analysera samhällsstrukturer med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp och modeller,
  Sh
 • uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,
  Sh
 • söka information om samhället från medier, Internet och andra källor och värdera deras relevans och trovärdighet, och
  Sh
 • reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.
  Sh
 • Centralt innehåll
 • Sveriges befolkning, dess storlek, sammansättning och geografiska fördelning. Konsekvenser av detta, till exempel socialt, kulturellt och ekonomiskt.
  Sh  7-9
 • Immigration till Sverige förr och nu. Integration och segregation i samhället.
  Sh  7-9
 • Mediernas roll som informationsspridare, opinionsbildare, underhållare och granskare av samhällets maktstrukturer.
  Sh  7-9
 • Olika slags medier, deras uppbyggnad och innehåll, till exempel sociala medier, webbplatser eller dagstidningar.
  Sh  7-9
 • Möjligheter och risker förknippade med internet och digital kommunikation samt hur man agerar ansvarsfullt vid användning av digitala och andra medier utifrån sociala, etiska och rättsliga aspekter.
  Sh  7-9
 • Rättssystemet i Sverige och principer för rättssäkerhet. Hur normuppfattning och lagstiftning påverkar varandra. Kriminalitet, våld och organiserad brottslighet. Kriminalvårdens uppgifter och brottsoffers situation.
  Sh  7-9
 • Nyhetsvärdering och hur den kan påverka människors bilder av omvärlden. Hur individer och grupper framställs, till exempel utifrån kön och etnicitet, samt hur information i digitala medier kan styras av bakomliggande programmering.
  Sh  7-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: