Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik HT - 19

Skapad 2019-08-22 12:00 i Fäladsskolan Lunds för- och grundskolor
Grundskola 4 – 6 Matematik
Under hösten kommer vi att arbeta med olika områden, till exempel multiplikation, division och stora tal. Utöver boken kommer ni att få problemlösningar och stenciler samt arbeta med konkreta matteupgifter.

Innehåll

De första veckorna i åk 5 repeterade vi uppgifter och arbetsområden från åk4.

Fram till jullovet ska vi arbeta med följande arbetsområden

 • multiplikation och division och hur man räknar detta med uppställningar. 
 •  sannolikhet och statistik.
 • Stora tal, vikt och volym

I slutet av varje arbetsområde kommer vi testa eleverna med en diagnos och innan varje lov kommer vi att ha ett ma-test. 

Eleverna kommer att räkna i boken men även med enskilda uppgifter och stenciler. Målet för varje vecka kommer att vara att räkna ungefär 40 tal.

Varje vecka får eleverna en mattekluring att fundera på och de ska även lämna in en skriftlig lösning i slutet av varje vecka. 

 

 

 

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer på ett i huvudsak fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med viss anpassning till problemets karaktär.
  Ma  E 6
 • Eleven beskriver tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och för enkla och till viss del underbyggda resonemang om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan bidra till att ge något förslag på alternativt tillvägagångssätt.
  Ma  E 6
 • Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma  E 6
 • Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma  E 6
 • I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra enkla resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.
  Ma  E 6
 • Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med tillfredställande resultat.
  Ma  E 6
 • Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då bilder, symboler, tabeller, grafer och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till sammanhanget.
  Ma  E 6
 • I redovisningar och samtal kan eleven föra och följa matematiska resonemang genom att ställa frågor och framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som till viss del för resonemangen framåt.
  Ma  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: