Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Planering - Etnicitet och kulturmöten

Skapad 2019-08-22 12:52 i Högbergsskolan Tierp
Gymnasieskola Sociologi
Planering för kursen Etnicitet och kulturmöten.

Innehåll

Tid: Vecka

Centralt innehåll i de två momentana som finns i  kunskapa kraven

1.     ”Svenska kulturer och kulturmöten i ett globaliserat och mångkulturellt samhälle”

2.     Migration, dess bakgrund och konsekvenser för människor levnadsförhållanden och delaktighet i samhället

 

Vecka

Kapitel

Lektionsinnehåll

Uppgift

 

34, 35, 36, 37, 38 

, Kap 1, Ka 2

 

 

 

 

1.      Kulturbegrepp  

Kultur, Etnicitet, Nationalitet, Religion

Enskild uppgift, uppgiften finns på S 77

 

Kulturmöten i Sverige:

1.     Svensk kultur

2.     Invandrande kultur i Sverige

3.     Vad menas kultur i kulturen och kulturmöten.   

 

Uppgift 2

1.     Gör ett fördjupningsarbete/ Grupp arbeta,

2.     Ni ska redovisa muntligt och skriftligt

3.     Använd PowerPoint

4.     Redovisning vecka 39

5.     Ett prov på Kulturstudier

 

 

39, 40, 41, 42. 43 

 Försätter vi med Kap 2

Instudering frågor

S:  99

 

 

Vecka 43 prov på kulturstudier 

29/10 sida 41–49

 

46. 47, 48 , 49  

   Höst lov vecka 44

 

 

Kap 3

 

 

 Migration: kap 3

1.     Vad är migration

2.     Svensk migration

3.     Migrations följder

 

Uppgift som finns i boken. S: 117

 

 

Vi kommer att kolla på film, ni kommer att få uppgifter om filmen. 

Ni ska jobba med uppgiften under lektionstid.

 

 

 

 

På kapitel 3

 

 

50, 51

 

Vi fortsätter med kap 3

Uppgift som finns på s. 129

 

 

 

Kursen kommer att försätta efter jul

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 JUL LOV

 
           

 

 

Jag önskar dig lycka till / Khoshy

Kopplingar till läroplanen

 • Kunskapskrav
 • Eleven beskriver utförligt och nyanserat olika kulturer och kulturmöten i ett mångkulturellt samhälle. Dessutom redogör eleven utförligt och nyanserat för faktorer som påverkar människors villkor. Eleven redogör även utförligt och nyanserat för migrationen, dess bakgrund och konsekvenser samt för politiska beslut och ställningstaganden i samband med migration. I beskrivningar och redogörelser använder eleven med säkerhet centrala begrepp och teorier samt förklarar komplexa samband och drar välgrundade och nyanserade slutsatser. Dessutom värderar eleven teorierna med nyanserade omdömen och argumenterar för deras styrkor och svagheter.
  Soi  A
 • Eleven beskriver utförligt olika kulturer och kulturmöten i ett mångkulturellt samhälle. Dessutom redogör eleven utförligt för faktorer som påverkar människors villkor. Eleven redogör även utförligt för migrationen, dess bakgrund och konsekvenser samt för politiska beslut och ställningstaganden i samband med migration. I beskrivningar och redogörelser använder eleven med viss säkerhet centrala begrepp och teorier samt förklarar samband och drar välgrundade slutsatser.
  Soi  C
 • Eleven beskriver översiktligt olika kulturer och kulturmöten i ett mångkulturellt samhälle. Dessutom redogör eleven översiktligt för faktorer som påverkar människors villkor. Eleven redogör även översiktligt för migrationen, dess bakgrund och konsekvenser samt för politiska beslut och ställningstaganden i samband med migration. I beskrivningar och redogörelser använder eleven med viss säkerhet centrala begrepp och teorier samt förklarar enkla samband och drar enkla slutsatser.
  Soi  E
 • Eleven söker och bearbetar med säkerhet information från olika källor samt värderar den med nyanserade omdömen.
  Soi  A
 • Eleven söker och bearbetar med viss säkerhet information från olika källor samt värderar den med nyanserade omdömen.
  Soi  C
 • Eleven söker och bearbetar med viss säkerhet information från olika källor samt värderar den med enkla omdömen.
  Soi  E
 • Eleven diskuterar utförligt och nyanserat egna och andras attityder, värderingar och handlingar. I diskussioner framför eleven välgrundade och nyanserade argument för sina åsikter samt visar respekt för andras åsikter. Dessutom gör eleven välgrundade och nyanserade reflektioner över kulturmöten och sociala processer.
  Soi  A
 • Eleven diskuterar utförligt egna och andras attityder, värderingar och handlingar. I diskussioner framför eleven välgrundade argument för sina åsikter samt visar respekt för andras åsikter. Dessutom gör eleven välgrundade reflektioner över kulturmöten och sociala processer.
  Soi  C
 • Eleven diskuterar översiktligt egna och andras attityder, värderingar och handlingar. I diskussioner framför eleven enkla argument för sina åsikter samt visar respekt för andras åsikter. Dessutom gör eleven enkla reflektioner över kulturmöten och sociala processer.
  Soi  E
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: