Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Planering - Privatjuridik

Skapad 2019-08-22 12:53 i Högbergsskolan Tierp
Gymnasieskola Juridik
Planering för kursen Privatjuridik.

Innehåll

Planering för kursen privatjuridik

Vecka

Kapitel

Uppgifter

34, 35, 36, 37   

Kapitel: 1,2 och 3. Vi inleder varje lektion med att ha genomgång

   

 

Sid: 19 som ska göras under lektionstid.

Sid: 36 som ska göras under lektionstid.

Ni kommer att få en hemläxa som ni testa er själva på onsdagen den 20/ 9 

38, 38, 39   

Genomgång på kap 3 och börjar vi på kap 4 också om vi hinner

Prov på kapitel 2, den 1/10 . Ni kommer att få instuderingsfrågor vecka38 den 24/ 9 .  

 Ni kommer att få instudering frågor på onsdag vecka 38 den 24/ 9. Om det behövs vi kan jobba med instuderingsfrågorna på den fredagen 22/ 9. 

 

 

 

 

40–43  

Vi fortsätter att arbeta med kapitel 4 och 5 Fler genomgångar kommer att ske under dessa veckor.

Prov 1/10 tisdag 

 

Jobbar med övningar som finns på sid: 65 i er bok, detta gör ni under lektionstid.

Ni kommer att få uppgifter 2 som är på kapitel 4 . Denna uppgift ska mailas till mig, samt redovisas muntligt.

44

 

Höstlov

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uppgift 2  på kap 4

Prov på kapitel 2 den 1/10  

Jag önskar er lycka till /

Khoshy Farag

Obs , glöm inte att kolla alltid på grupp mailet som heter privatjuridik  som finnas där all matrial och mera detaljerade planering. 

Kopplingar till läroplanen

 • Kunskapskrav
 • Eleven redogör utförligt och nyanserat för omfattande delar av de juridiska områden som rör privatpersoner. Eleven redogör också utförligt och nyanserat för innebörden av juridiska begrepp och använder dem med säkerhet i relevanta sammanhang. Dessutom förklarar eleven utförligt och nyanserat innebörden av vanligt förekommande privatjuridiska dokument och upprättar efter samråd med handledare och med gott resultat några sådana dokument.
  Jur  A
 • Eleven redogör utförligt för delar av de juridiska områden som rör privatpersoner. Eleven redogör också utförligt för innebörden av juridiska begrepp och använder dem med viss säkerhet i relevanta sammanhang. Dessutom förklarar eleven utförligt innebörden av vanligt förekommande privatjuridiska dokument och upprättar efter samråd med handledare och med tillfredsställande resultat några sådana dokument.
  Jur  C
 • Eleven redogör översiktligt för begränsade delar av de juridiska områden som rör privatpersoner. Eleven redogör också översiktligt för innebörden av juridiska begrepp och använder dem med viss säkerhet i relevanta sammanhang. Dessutom förklarar eleven översiktligt innebörden av vanligt förekommande privatjuridiska dokument och upprättar i samråd med handledare och med tillfredsställande resultat något sådant dokument.
  Jur  E
 • Utifrån komplexa fallbeskrivningar identifierar och beskriver eleven utförligt och nyanserat problem inom olika privatjuridiska områden och löser dem med gott resultat genom att välja, tolka och tillämpa relevant rättskälla. Dessutom motiverar eleven sitt lösningsförslag med välgrundade och nyanserade argument, för välgrundade och nyanserade resonemang om lagstiftningens effekter och drar välgrundade och nyanserade slutsatser.
  Jur  A
 • Utifrån fallbeskrivningar identifierar och beskriver eleven utförligt problem inom olika privatjuridiska områden och löser dem med tillfredsställande resultat genom att välja, tolka och tillämpa relevant rättskälla. Dessutom motiverar eleven sitt lösningsförslag med välgrundade argument, för välgrundade resonemang om lagstiftningens effekter och drar välgrundade slutsatser.
  Jur  C
 • Utifrån enkla fallbeskrivningar löser eleven med tillfredsställande resultat givna problem inom olika privatjuridiska områden med hjälp av given rättskälla. Dessutom för eleven enkla resonemang om lagstiftningens effekter och drar enkla slutsatser.
  Jur  E
 • Eleven beskriver utförligt och nyanserat privatjuridiska frågor i samhället och för välgrundade och nyanserade resonemang om dessa frågor ur rättsfilosofisk och etisk synvinkel.
  Jur  A
 • Eleven beskriver utförligt privatjuridiska frågor i samhället och för välgrundade resonemang om dessa frågor ur rättsfilosofisk och etisk synvinkel.
  Jur  C
 • Eleven beskriver översiktligt privatjuridiska frågor i samhället och för enkla resonemang om dessa frågor ur rättsfilosofisk och etisk synvinkel.
  Jur  E
 • När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
  Jur  A
 • När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
  Jur  E
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: