Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Planering - Svenska 1

Skapad 2019-08-22 13:03 i Högbergsskolan Tierp
Gymnasieskola Svenska
Här kommer planeringen för kursen Svenska 1.

Innehåll

 

 

Grovplanering för ämnet svenska höstterminen 2019:

Vi kommer att inleda denna hösttermin med ett skrivprojekt. Nedan ser ni vilka delar i ämnet vi kommer att arbeta med och behandla under höstterminen 2019 och vårterminen 2020.

 • Skrivprojekt: Debattinlägg.
 • Läsprojekt: Skönlitteratur (inslag av lyrik).
 • Muntlig framställning med fokus på mottagaranpassning. 
 • Språklig variation: svenska på olika sätt.
 • Grammatiköversikt.

Ni kommer att få momentplanering inför varje moment. Där kommer ni få information om vad vi kommer att arbeta med, hur vi kommer att arbeta med dessa moment, och varför vi arbetar med dessa delar. För detta skrivprojekt kommer vi att arbeta efter Cirkelmodellen (vad det innebär går jag igenom under introduktionsveckan). Moment 1 kommer att mynna ut i en skriftlig examination. Planeringen kan komma att ändras under arbetets gång.

Vecka 34: måndag

Inställdlektion

 

Vecka 34: torsdag

Läromedel. Presentation av varandra.

 

Vecka 35: måndag

Diagnos

 

Vecka 35: torsdag

Diagnos

 

Vecka 36: måndag

Diagnos

 

Vecka 36: torsdag

Diagnos

 

 

Momentplanering för skrivprojekt, debattinlägg

Vecka 37: måndag

Introduktion/genomgång av planering/presentation. Inleda arbetet med argumenterade text (debattinlägg). Sid: 174 i boken. Bygga upp kunskaper om texttypen.

Mål: Att lära känna varandra och strukturera upp momenten/terminen. Bygga upp kunskaper om texttypen.

Vecka 37: torsdag

 

Cirkelmodellen fas 1 och 2

Repetition/genomgång av skrivprojektet, skrivråd. Fortsätta arbeta med argumenterande text. Bygga upp kunskaper om argumenterande text. Exempeltexter av argumenterande slag.

Mål: Att börja samtala om texttypen.

Vecka 38: måndag

 

Cirkelmodellen fas 1 och 2

Repetition. Arbeta med sid: 178 – 180 i boken. Diskutera: laddade ord. Bygga upp kunskaper om texttypen. Exempeltexter av argumenterande slag.

Mål: Att fördjupa kunskaperna.

 Vecka 38: torsdag

 

Cirkelmodellen fas 1 och 2

Repetition. Arbeta med sid 181 - 187 i boken. Bygga upp kunskaper om texttypen. Struktur för uppgiften (sid.186), och övertyga med språket (sid187).  

Mål: Att fördjupa kunskaperna.

Vecka 39: måndag

 

Cirkelmodellen fas 3

Repetition. Skriv ett debattinlägg i par. Se uppgift.

Mål: Att börja skriva ett debattinlägg. Detta gör ni i par.

Vecka 39: torsdag

Cirkelmodellen fas 3

Repetition. Fortsätta med uppgiften debattinlägg som ni skriver i par. Se uppgift.  

Mål: Bli klar med debattinlägget. Lämna in för formativ bedömning.

Vecka 40: måndag

Cirkelmodellen fas 4

Repetition. Börja skriva på ett debattinlägg individuellt. Se uppgift.  

Mål: Att börja skriva på ett debattinlägg individuellt.

Vecka 40: torsdag Cirkelmodellen fas4

Repetition. Fortsätt skriva.  

Mål: Att fortsätta arbeta med uppgiften.  

Vecka 41: måndag

Cirkelmodellen fas 4

Repetition. Fortsätt skriva.

Mål: Att fortsätta arbeta med uppgiften. 

Vecka 41: torsdag

 

Cirkelmodellen fas 4

Repetition. Repetition. Sista lektionen innan den slutgiltiga versionen av texten lämnas in för formativ bedömning.

Mål: Inlämning.

Vecka 42: måndag

 

Cirkelmodellen fas 4

Extralektion.

Mål:

Vecka 42: torsdag

Introduktion till läsprojekt.

 

 

Varför kommer vi att arbeta med dessa ovanstående delar? Enligt det centrala innehållet för svenska 1 står det bland annat att undervisningen ska innehålla:

 • ”Skriftlig framställning av texter för kommunikation, lärande och reflektion. Språkriktighet, dvs. vilka språkliga egenskaper och textegenskaper i övrigt som en text bör ha för att fungera väl i sitt sammanhang. Användning av digitala verktyg för textbearbetning samt för respons på och samarbete när det gäller texter” (Lgy11, 2011, s.162).
 • ”Argumentationsteknik och skriftlig framställning av argumenterande text” (Lgy11, 2011, s.162).

 

Kunskapskraven:

E

Eleven kan skriva argumenterande text och andra typer av texter, som är sammanhängande och begripliga samt till viss del anpassade till syfte, mottagare och kommunikations­situation. Eleven kan i huvudsak följa skriftspråkets normer för språkriktighet.

C

Eleven kan skriva argumenterande text och andra typer av texter, som är sammanhängande och begripliga samt anpassade till syfte, mottagare och kommunikations­situation. Dispositionen i den skriftliga framställningen är tydligt urskiljbar. Eleven kan i huvudsak följa skriftspråkets normer för språkriktighet, och språket är varierat och delvis välformulerat.

A

Eleven kan skriva argumenterande text och andra typer av texter, som är sammanhängande, begripliga och väldisponerade samt anpassade till syfte, mottagare och kommunikations­situation. Dispositionen i den skriftliga framställningen är tydligt urskiljbar. Eleven kan i huvudsak följa skriftspråkets normer för språkriktighet, och språket är varierat och innehåller goda formuleringar.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Kunskapskrav
 • Eleven kan skriva argumenterande text och andra typer av texter, som är sammanhängande, begripliga och väldisponerade samt anpassade till syfte, mottagare och kommunikations­situation. Dispositionen i den skriftliga framställningen är tydligt urskiljbar. Eleven kan i huvudsak följa skriftspråkets normer för språkriktighet, och språket är varierat och innehåller goda formuleringar.
  Sve  A
 • Eleven kan skriva argumenterande text och andra typer av texter, som är sammanhängande och begripliga samt anpassade till syfte, mottagare och kommunikations­situation. Dispositionen i den skriftliga framställningen är tydligt urskiljbar. Eleven kan i huvudsak följa skriftspråkets normer för språkriktighet, och språket är varierat och delvis välformulerat.
  Sve  C
 • Eleven kan skriva argumenterande text och andra typer av texter, som är sammanhängande och begripliga samt till viss del anpassade till syfte, mottagare och kommunikations­situation. Eleven kan i huvudsak följa skriftspråkets normer för språkriktighet.
  Sve  E
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: