Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tema äpple

Skapad 2019-08-22 13:18 i Rådmansö skola Norrtälje
Tema äpplet
Grundskola 1 – 3 Matematik Svenska Bild NO (år 1-3)
Vi lämnar sommaren och går in i årstiden höst. På träden runt om i trädgårdarna lyser äpplen röda och härliga. I det här temat ska vi arbeta med äpplet på många olika sätt och i flera olika ämnen.

Innehåll

Vad vi ska lära oss. Varför just detta?

 • äpplets livscykel
 • äpplets delar, begrepp
 • vad ett frö behöver för att gro
 • mäta och dela
 • hälften och fjärdedel

Hur ska vi lära oss detta?

 • läsa fakta
 • skriva fakta
 • se film
 • undersöka
 • dela 

Vad som kommer att bedömas:

 • att du ritat eller skrivit om äpplets livscykel
 • att du kan namnge äpplets delar 
 • att du kan berätta vad ett frö behöver för att gro
 • att du mätt äppelskal och använt måttband
 • att du kan beskriva hur äpplet är delat i hälften och fjärdedel

 

Hur du får visa vad du kan:

Du får visa vad du kan genom att:

 • dela ett äpple och namnge delarna hälften och en fjärdedel
 • rita äpplets livscykel
 • namnge äpplets beståndsdelar

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material,
  Bl
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • genomföra systematiska undersökningar i fysik, och
  NO
 • genomföra systematiska undersökningar i biologi, och
  NO
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  NO
 • Centralt innehåll
 • Del av heltal och del av antal. Hur delarna kan benämnas och uttryckas som enkla bråk samt hur enkla bråk förhåller sig till naturliga tal.
  Ma  1-3
 • Naturliga tal och enkla tal i bråkform och deras användning i vardagliga situationer.
  Ma  1-3
 • Rimlighetsbedömning i vardagliga situationer
  Ma  1-3
 • Olika proportionella samband, däribland dubbelt och hälften.
  Ma  1-3
 • Informationssökning i böcker, tidskrifter och på webbplatser för barn samt via sökmotorer på internet.
  Sv  1-3
 • Årstidsväxlingar i naturen och hur man känner igen årstider. Djurs och växters livscykler och anpassningar till olika årstider.
  NO  1-3
 • Tyngdkraft och friktion som kan observeras vid lek och rörelse, till exempel i gungor och rutschbanor.
  NO  1-3
 • Enkla fältstudier och observationer i närmiljön.
  NO  1-3
 • Enkla naturvetenskapliga undersökningar.
  NO  1-3
 • Kunskapskrav
 • I det undersökande arbetet gör eleven någon jämförelse mellan egna och andras resultat.
  NO   3
 • I samtal om årstider berättar eleven om förändringar i naturen och ger exempel på livscykler hos några djur och växter.
  NO   3
 • Eleven kan samtala om tyngdkraft, friktion och jämvikt i relation till lek och rörelse.
  NO   3
 • Utifrån tydliga instruktioner kan eleven utföra fältstudier och andra typer av enkla undersökningar som handlar om naturen och människan, kraft och rörelse samt vatten och luft.
  NO   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: