Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

English Magic 5B ht/vt 19/20

Skapad 2019-08-22 13:25 i Rättviksskolan Rättvik
En pedagogisk planering i engelska som tar sin utgångspunkt i läromedlet Magic år 5
Grundskola 5 Engelska
Vi arbetar med boken Magic 5 som följer fyra barn från olika delar av världen. Vi skriver, läser, pratar, gör hörövningar, spelar spel och arbetar med grammatik.

Innehåll

Syfte:

 • En
  Syfte förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
 • En
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • En
  Syfte använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
 • En
  Syfte anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
 • En
  Syfte reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används.

Centralt innehåll:

 

 • En 4-6
  Kommunikationens innehåll Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
 • En 4-6
  Kommunikationens innehåll Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, händelser och aktiviteter.
 • En 4-6
  Lyssna och läsa - reception Muntliga och skriftliga instruktioner och beskrivningar.
 • En 4-6
  Lyssna och läsa - reception Olika former av samtal, dialoger och intervjuer.
 • En 4-6
  Lyssna och läsa - reception Sånger, sagor och dikter.
 • En 4-6
  Lyssna och läsa - reception Strategier för att uppfatta betydelsebärande ord och sammanhang i talat språk och texter, till exempel att anpassa lyssnande och läsning efter framställningens form och innehåll.
 • En 4-6
  Tala, skriva och samtala - produktion och interaktion Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.
 • En 4-6
  Tala, skriva och samtala - produktion och interaktion Språkliga strategier för att delta i och bidra till samtal, till exempel frågor och bekräftande fraser och uttryck.

 

Arbetssätt:

- Vi arbetar med läroboken Magic enskilt, i par, i helklass
- Vi ser filmer och samtalar kring dem
- Vi gör hörövningar
- Pararbeten med bland annat dialoger
- Muntlig framställning
- Vi leker och spelar spel

 

Kunskapskrav:

För betyg E i årskurs 6

- Eleven kan förstå det viktigaste innehållet i talad engelska som handlar om saker hen känner till

- Eleven kan förstå det viktigaste innehållet i enkla texter som handlar om saker du känner till. 

- Eleven kan beskriva vad den hört och läst på engelska och följer instruktioner på ett ganska bra sätt

- Eleven kan använda någon metod för att lättare förstå innehållet hen läser.

- Eleven kan uttrycka sig på ett ganska bra sätt när du skriver/pratar med andra.

- Eleven kan använda någon metod som gör att du lättare förstår och blir förstådd när du pratar engelska. 

Bedömning:

Du kommer att bli bedömd på:
- din vilja att delta.
- din förmåga att använda dig av nya ord och uttryck.
- din förmåga att förstå innehållet i talad och skriven engelska
- hur du deltar i dialoger.
- hur du kommunicerar i tal och skrift.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  En
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  En
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
  En
 • reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används.
  En
 • Centralt innehåll
 • Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
  En  4-6
 • Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, händelser och aktiviteter.
  En  4-6
 • Muntliga och skriftliga instruktioner och beskrivningar.
  En  4-6
 • Olika former av samtal, dialoger och intervjuer.
  En  4-6
 • Filmer och dramatiserade berättelser för barn och unga.
  En  4-6
 • Sånger, sagor och dikter.
  En  4-6
 • Strategier för att uppfatta betydelsebärande ord och sammanhang i talat språk och texter, till exempel att anpassa lyssnande och läsning efter framställningens form och innehåll.
  En  4-6
 • Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.
  En  4-6
 • Språkliga strategier för att delta i och bidra till samtal, till exempel frågor och bekräftande fraser och uttryck.
  En  4-6

Matriser

En
English Magic 5

På väg mot godtagbara kunskaper
Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper
Muntlig kommunikation
Förstå talad engelska
Du kan förstå det viktigaste innehållet i enkel engelska som talas lugnt och tydligt om saker du känner till.
Du kan förstå det mesta av innehålet i enkel engelska som talas lugnt och tydligt om saker du känner till. Du förstår tydliga detaljer i det som sägs.
Metoder för att förstå.
Du kan välja och använda någon metod för att lättare förstå innehållet när du lyssnar.
Du kan välja och använda några metoder för att lättare förstå innehållet när du lyssnar.
Tala engelska
Du kan uttrycka dig på ett ganska bra sätt när du pratar med andra.
Du kan uttrycka dig på ett bra sätt när du pratar med andra.
Metoder för att göra sig förstådd.
Du kan välja och använda någon metod som gör att du lättare förstår och blir förstådd när du pratar.
Du kan välja och använda några metoder som gör att du lättare förstår och blir förstådd när du pratar.
Skriftlig kommunikation
Läsa och förstå texter på engelska
Du kan förstå det viktigaste innehållet i enkla texter som handlar om saker du känner till.
Du kan förstå det mesta av innehållet i enkla texter som handlar om saker du känner till. Du förstår tydliga detaljer i texterna.
Beskriva och kommentera texter.
Du kan beskriva och kommentera innehållet i texter på ett enkelt sätt. Du följer budskap och instruktioner på ett ganska bra sätt.
Du kan beskriva och kommentera innehållet i texter på ett enkelt sätt. Du följer budskap och instruktioner på ett bra sätt.
Skriva texter
Du kan uttrycka dig på ett ganska bra sätt när du skriver olika texter.
Du kan uttrycka dig på ett bra sätt när du skriver olika texter.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: