Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Teknik Produktutveckling mall

Skapad 2019-08-22 13:26 i Spånga grundskola Stockholm Grundskolor
Grundskola 7 – 9 Teknik
Översikt över och övning i en ordnad produktutevklingsprocess

Innehåll

 

Produktuteveckling

 

Det här arbetsområdet har som mål att eleverna ska få stifta bekantskap med hur produktutveckling kan ske under ordnade former. Det övergripande målet är att eleverna själva ska utveckla olika produkter, med fokus på själva arbetsprocessen. Även färdigheter i att göra ritningar av traditionellt slag samt med CAD kommer att slipas.

 

 

 

Preliminär planering

 

1: Introduktion
Genomgång av hur produktutvecklingsprocessen normalt ser ut. Introduktion till projektet, börja fundera över vad du ska göra.

 

2: Behov, onödigaste prylen
Vi övar oss i att se kopplingen mellan behov och produkt genom att dels undersöka vilka behov som ligger bakom olika produkter, dels genom att titta på hur det går när det saknas ett ordentligt behov bakom en pryl.

 

3: Kravspecifikation
Genomgång av vad en kravspecifikation är, skriv kravspecifikation för din produkt.

 

4: Förstudie och omvärldsanalys, idégenerering
Genomgång av vad detta innebär, gör förstudie för din produkt, börja generera idéer.

 

5: Konceptutveckling
Ta fram tre olika koncept för din produkt, ge varandra feedback och välj slutligen ett att gå vidare med. Uppdatera vid behov kravspecifikationen.

 

6: Introduktion till CAD
Vi börjar arbeta med Computer Assisted Design

 

7-9: CAD, konstruktion, ritningar
Gör klart designen av din produkt, gör ritningar av traditionellt slag och i CAD. Börja skriva rapporten.

 

10: Avrundning och inlämning
Skriv klart rapporten och lämna in.

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,
  Tk
 • identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,
  Tk
 • använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,
  Tk
 • värdera konsekvenser av olika teknikval för individ, samhälle och miljö, och
  Tk
 • Centralt innehåll
 • Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
  Tk  7-9
 • Teknikutvecklingsarbetets olika faser: identifiering av behov, undersökning, förslag till lösningar, konstruktion och utprövning. Hur faserna i arbetsprocessen samverkar.
  Tk  7-9
 • Dokumentation i form av manuella och digitala skisser och ritningar med förklarande ord och begrepp, symboler och måttangivelser samt dokumentation med fysiska och digitala modeller. Enkla, skriftliga rapporter som beskriver och sammanfattar konstruktions- och teknikutvecklingsarbete.
  Tk  7-9
 • Återvinning och återanvändning av material i olika tillverkningsprocesser. Samspel mellan människa och teknik samt människans möjligheter att skapa tekniska lösningar som bidrar till hållbar utveckling.
  Tk  7-9
 • Konsekvenser av teknikval utifrån ekologiska, ekonomiska, etiska och sociala aspekter, till exempel i fråga om utveckling och användning av biobränslen och krigsmateriel.
  Tk  7-9
 • Hur digitala verktyg kan vara stöd i teknikutvecklingsarbete till exempel för att göra ritningar och simuleringar.
  Tk  7-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: