Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Musik, åk 3

Skapad 2019-08-22 13:30 i Bruksskolan Munkedal
Vi skall sjunga sånger av olika karaktär och träna olika sångsätt såsom kanon och växelsång i klassen och "Hela skolan sjunger". Ibland sjunger vi på svenska och ibland på andra språk. Du får röra dig till musik och delta i rörelsesånger och danslekar. Vi skall arbeta med enkel notskrift och försöka spela efter den med olika rytminstrument.Tillsammans med två musiklärare kommer vi att få musicera själva i ensemblespel med blåsinstrument. Musiklyssnande samt gestaltning av musik kommer också att ingå.
Grundskola 3 Musik
Musik finns överallt, men vad heter egentligen de olika instrumenten och hur ser de ut? Det ska vi tar reda på i år. Vi kommer även sjunga sånger av olika karaktär och träna olika sångsätt på lektioner och "Hela skolan sjunger". Ibland sjunger vi på svenska och ibland på andra språk. Vi skall spela med olika rytminstrument. Musiklyssnande samt gestaltning av musik kommer också att ingå.

Innehåll

Syfte

Centralt innehåll:

Arbetssätt:

 • Vi ser på film om olika instrument och arbetar med dess delar och vilken familj de tillhör.
 • "Hela skolan sjunger" tillsammans med musikskolan
 • Psalmsång vid besök i kyrkan samt vid skolavslutning
 • Nationalsången inför Nationaldag och vid skolavslutning
 • Rytmikövningar med rösten i form av talkörer eller med rytminstrument
 • rörelse-, klapp-, och danslekar
 • gestaltning och fri rörelse till musik

 

Kunskapskrav åk 6:

Bedömning åk 3:

Du ska visa att du kan

 • delta aktivt i sång, spel och rörelse
 • Delta aktivt i diskussioner och samarbete
 • Känna till några instrument och dess familj
 • Känna till något instruments delar.

Kopplingar till läroplanen

 • kan använda och ta del av många olika uttrycksformer såsom språk, bild, musik, drama och dans samt har utvecklat kännedom om samhällets kulturutbud, och
  Gr lgr11
 • Syfte
 • spela och sjunga i olika musikaliska former och genrer,
  Mu
 • skapa musik samt gestalta och kommunicera egna musikaliska tankar och idéer, och
  Mu
 • analysera och samtala om musikens uttryck i olika sociala, kulturella och historiska sammanhang.
  Mu
 • Centralt innehåll
 • Enkla lekar och danser och deras regler.
  Idh  1-3
 • Sång och spel i olika former: unison sång, kanon och växelsång samt ensemblespel.
  Mu  1-3
 • Imitation och improvisation med rörelser, rytmer och toner.
  Mu  1-3
 • Gestaltning av sånger och berättelser med ljud, rytmer och rörelser.
  Mu  1-3
 • Rösten som instrument med variation av rytm, klang och dynamik.
  Mu  1-3
 • Slagverk, sträng instrument och tangentinstrument med variation av rytm, klang och dynamik.
  Mu  1-3
 • Musiksymboler, bilder och tecken.
  Mu  1-3
 • Associationer,tankar,känslor och bilder som uppkommer när man lyssnar på musik.
  Mu  1-3
 • Olika instrument från grupperna blås-, sträng-, tangent- och slagverksinstrumenet.
  Mu  1-3
 • Musik som knyter an till elevens vardagliga och högtidliga sammanhang, däribland nationalsången och några av de vanligaste psalmerna, samt inblickar i svensk och nordisk barnvisetradition.
  Mu  1-3
 • Kunskapskrav
 • I rörelser till musik och i danser anpassar eleven till viss del sina rörelser till takt och rytm.
  Idh  E 6
 • Eleven kan delta i gemensam sång och följer då i någon mån rytm och tonhöjd.
  Mu  E 6
 • Dessutom sjunger eller spelar eleven på något instrument i viss mån med timing.
  Mu  E 6
 • Eleven kan även uttrycka sig på ett enkelt sätt om egna musikupplevelser samt beskriva och ge exempel på hur musik kan påverka människor.
  Mu  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: