Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Reklam och identitet

Skapad 2019-08-22 13:39 i Observatorielundens skola Stockholm Grundskolor
I detta arbetsområde ska eleverna reflektera över hur reklam och kändisar som fenomen kan påverka känslan inför den egna identiteten. Genom att diskutera utanförskap, gemenskap och positiva egenskaper får eleverna möjlighet att stärka sin självkänsla. I arbetsområdet finns uppgifter där eleverna ska uppmärksamma hur nätkändisar och reklam kan inverka på det egna identitetsskapandet. Under arbetets gång får eleverna arbeta med att beskriva sig själva med både yttre och inre egenskaper. I ett tankeexperiment får eleverna också fundera utifrån ett framtidsperspektiv över hur de vill uppfattas längre fram i sina liv. I tankeexperimentet får eleverna möjlighet att brodera ut sina beskrivningar i ett personporträtt och uttrycka sina tankar i skrift.
Grundskola 5 – 6 Svenska
I det här arbetsområdet får du arbeta med identitet och reklam. Identitet handlar om hur man uppfattar sig själv. Men vad är det som gör att vi uppfattar oss själva på ett visst sätt? Det ska du få utforska i det här arbetsområdet!

Innehåll

I det här arbetsområdet ska ni reflektera över hur reklam och kändisar som fenomen kan påverka känslan inför er egna identitet. Genom att diskutera utanförskap, gemenskap och positiva egenskaper får ni möjlighet att stärka er självkänsla.I arbetsområdet finns uppgifter där ni ska uppmärksamma hur nätkändisar och reklam kan inverka på det egna identitetsskapandet. Under arbetets gång får ni arbeta med att beskriva er själva med både yttre och inre egenskaper.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.
  Sv  4-6
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Att argumentera i olika samtalssituationer och beslutsprocesser.
  Sv  4-6
 • Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
  Sv  4-6
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
  Sv  4-6
 • Kunskapskrav
 • Genom att göra enkla, kronologiska sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med viss koppling till sammanhanget visar eleven grundläggande läsförståelse.
  Sv  E 6
 • Eleven kan skriva olika slags texter med begripligt innehåll, i huvudsak fungerande struktur och viss språklig variation.
  Sv  E 6
 • Eleven kan samtala om bekanta ämnen genom att ställa frågor och framföra egna åsikter på ett sätt som till viss del upprätthåller samtalet.
  Sv  E 6
 • Genom att göra utvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med relativt god koppling till sammanhanget visar eleven god läsförståelse
  Sv  C 6
 • Eleven kan skriva olika slags texter med relativt tydligt innehåll och relativt väl fungerande struktur samt förhållandevis god språklig variation
  Sv  C 6
 • Eleven kan samtala om bekanta ämnen genom att ställa frågor och framföra egna åsikter på ett sätt som upprätthåller samtalet relativt väl
  Sv  C 6
 • Genom att göra välutvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med god koppling till sammanhanget visar eleven mycket god läsförståelse.
  Sv  A 6
 • Eleven kan skriva olika slags texter med tydligt innehåll, väl fungerande struktur samt och god språklig variation.
  Sv  A 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: