Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

HKK åk 7-9

Skapad 2019-08-22 13:46 i Resursskolan Sjöbo
Grundskola 7 – 9 Hem- och konsumentkunskap
Syftet med undervisningen är att eleverna ska utveckla en medvetenhet om vilka konsekvenser valen i hushållet får för hälsa, välbefinnande och gemensamma resurser. Eleverna ska också utveckla förmågan att värdera val och handlingar, i hemmet och som konsument samt utifrån perspektivet hållbar utveckling. Genom att utveckla kunskaper om olika valsituationer, och genom att lära sig att göra mer medvetna val, lär sig eleverna hur de kan ta hand om sin hälsa och sin ekonomi och vara aktsamma om gemensamma resurser.

Innehåll

Konkretiserade mål för arbete:

se syfte från läroplanen

 

 

Undervisning - arbetssätt 

I dag finns ett stort utbud av varor som är producerade i olika delar av världen och under skilda förhållanden. Den konsument som vill ta hänsyn till miljön vid inköp ställs ofta inför en rad svåröverblickbara val. Miljö-och rättvisemärkningar ger en väg­ledning för konsumenten att förstå vilka varor som är producerade på ett hållbart sätt och därmed förutsättningar att fatta mer välgrundade beslut vid inköp.

 

Eleverna ska möta ett innehåll som handlar om hur livsmedel och andra varor produceras och transporteras och hur de påverkar miljö och hälsa. Därigenom ges eleverna möjlighet att reflektera över både miljö-och hälsofrågor ur ett samhällsperspektiv.

 

Innehållet ska även fokusera på hur man kan hushålla med och ta vara på livsmedel och andra förbrukningsvaror i hemmet. Hushåll­ning är ett sätt att spara resurser i hemmet genom att inte använda mer än vad som behövs och därigenom bidra till hållbar utveckling. Att minska matsvinn genom att kunna beräkna mängder och laga mat av rester är ett led i detta. Att med sina sinnen kunna avgöra om ett livsmedel är fräscht eller dåligt likaså. Att hushålla med förbruk­ningsvaror kan innebära att veta hur man doserar tvätt-och diskmedel beroende på situationen.

Du kommer också att få planera,följa recept, och laga mat. baka bröd. Med ett hållbart tänk.

Elevinflytande

se kopplingar till läroplanen

Möjlighet att påverka arbetssätt/innehåll utifrån elevens egna förutsättningar och behov.

 

Bedömning utifrån kunskapskrav

Du kommer att bedömas utifrån hur väl du kan genomföra de praktiska uppgifterna som du arbetar med. Du kommer också att bli bedömd utifrån hur väl du kan resonera kring, och använda dig av de begrepp som du får lära dig som handlar om hållbar utveckling, miljö och hälsa.

Kopplingar till läroplanen

 • successivt utövar ett allt större inflytande över sin utbildning och det inre arbetet i skolan, och
  Gr lgr11
 • svara för att alla elever får ett reellt inflytande på arbetssätt, arbetsformer och undervisningens innehåll samt se till att detta inflytande ökar med stigande ålder och mognad,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • värdera val och handlingar i hemmet och som konsument samt utifrån perspektivet hållbar utveckling.
  Hkk
 • Centralt innehåll
 • Planering och organisering av arbetet vid matlagning och andra uppgifter i hemmet.
  Hkk  7-9
 • Redskap och teknisk utrustning som kan användas vid bakning och matlagning och hur dessa används på ett funktionellt och säkert sätt.
  Hkk  7-9
 • Hygien och rengöring vid hantering, tillagning och förvaring av livsmedel.
  Hkk  7-9
 • Reklamens och mediernas påverkan på individers och gruppers konsumtionsvanor.
  Hkk  7-9
 • Jämförelser av produkter utifrån några olika aspekter, till exempel pris och kvalitet.
  Hkk  7-9
 • Hur livsmedel och andra varor produceras och transporteras och hur de påverkar miljö och hälsa.
  Hkk  7-9
 • Hur man kan hushålla med och ta vara på livsmedel och andra förbrukningsvaror i hemmet.
  Hkk  7-9
 • Olika mattraditioner, deras ursprung och betydelse.
  Hkk  7-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: