Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Läsårsplanering 2019/20 Tyska 1

Skapad 2019-08-22 14:24 i Martin Koch-gymnasiet Hedemora
Gymnasieskola Moderna Språk - Tyska Moderna språk
Välkomna till moderna språk tyska 1. Jag heter Magnus och det är mig ni ska ha som lärare i kursen. Här finns planering och vad vi ska hinna med under läsåret 2019/2020.

Innehåll

 

 

Läsårsplanering moderna språk tyska steg 1

Läromedel: Lieber Deutsch 1

VAD?

Huvudteman

Presentation

Familj/vänner

Fritid

Utseendebeskrivningar

Resor

Grammatik att fokusera på

Ta stöd av Minigrammatik s. 213-226

 • Alfabetet
 • Verb – personböjning, singular och plural

 • Dela in orden i ordklasserna: substantiv, adjektiv och verb

 • Siffror 1-20, 21-100, 101 - 1000000

 • Maskulin, feminin och neutrum (der, die, das)

 • Klockan – prepositioner

 • Hjälpverben: haben/sein

 • Adjektiv (s.81)

 • Han, hon, den, det eller de

 • Vad har du? Jag har ett ackusativobjekt

 • Årtal

 • In dem – im, bei, mit osv.

 • Singular – plural

 • Possessiva pronomen

 • Modala hjälpverb (utförligare genomgång steg 2 i augusti)

 • Ordföljd

 • Personliga pronomen Nominativ - Ackusativ

HUR?

Hur ska vi jobba med detta?

Vi kommer att ha gemensamma genomgångar, läsa i par, lyssna i grupp. Ni kommer att ha läxor i form av glosor, texter att läsa och olika övningar att jobba med hemma. Boken finns digital och har bra webbövningar som hjälper er att befästa kunskaperna. Vi kommer att jobba med två kapitel i boken och sedan en fristående uppgift som vi planerar tillsammans, sedan två avsnitt igen och en fristående uppgift, o.s.v.  

 

 

Träna löpande genom att arbeta med: 

Glosor/Helfraser 

Ta stöd av Ord och frasbank sid 205-212

 • Presentation - börja med en bas som sedan utvecklas
 • Ha som mål att lära 10 nya glosor varje vecka

 • Verb – tänk på personböjningen

 • Frågeord

 • Veckodagar

 • Månader

 • Fritidsintressen

 • Siffror 1-100

 • Ålder – yrke – egenskaper

 • Färger

 • Kläder

 • Räkneord och årtal

 • Mat

Skrivuppgifter och muntliga övningar

 • Dialog på café
 • Beskriv vad du gör de olika dagarna i veckan

 • Beskriv dig själv – vad har du på dig – hur ser du ut?

 • Boka resa, hotell, bilreparation

   

Hörövningar

 • Boken Lieber Deutsch 1
 • www.ur.se

 

 

 Varför är detta viktigt och hur hänger det t ex i hop med examensmålen och kunskapskrav? Vilka kunskaper ska eleverna utveckla?

Enligt Skolverkets läroplan för moderna språk 1 ska kursen hjälpa eleverna  att utveckla kunskaper för
att muntlig och skriftligt kommunicera på målspråket. Eleven ska kunna fråga om och ge personlig information
inom ämnesområden som är välbekanta för eleverna. De områden är:   intressen, vardagliga situationer,
vardagsliv och levnadssätt,personer och platser. Detta beskrivs ingående under rubriken "Vad-innehåll".
 

 

Bedömning

Hur kommer elevernas kunskaper bedömas? Koppling till kunskapskrav? Hur ska eleverna visa vilka
kunskapskrav som bäst motsvarar deras kunskaper?
Vi kommer att genomföra olika skriftliga och muntliga prov efter varje moment. Dessutom ska vi ha minst fyra
examinationsuppgifter under året som kommer att testa de 4 förmågor: tala, skriva, läsa, höra. 

 

 

 

 

Uppgifter

 • Ich möchte mich vorstellen...

 • Meine Familie

Kopplingar till läroplanen

 • Kunskapskrav
 • Eleven förstår det huvudsakliga innehållet och uppfattar väsentliga detaljer i tydligt talat, enkelt språk i långsamt tempo samt i korta, enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen. Eleven visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för innehåll och detaljer samt genom att med gott resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
  Mod  A
 • Eleven förstår det huvudsakliga innehållet och uppfattar tydliga detaljer i tydligt talat, enkelt språk i långsamt tempo samt i korta, enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen. Eleven visar sin förståelse genom att i mycket enkel form redogöra för innehåll och detaljer samt genom att med tillfredsställande resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
  Mod  C
 • Eleven förstår vanliga ord och enkla fraser i tydligt talat, enkelt språk i långsamt tempo samt i korta, enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen. Eleven visar sin förståelse genom att i mycket enkel form redogöra för innehållet samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
  Mod  E
 • För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna väljer och använder eleven i viss utsträckning strategier för lyssnande och läsning.
  Mod  A
 • För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna väljer och använder eleven i viss utsträckning strategier för lyssnande och läsning.
  Mod  C
 • För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna väljer och använder eleven någon strategi för lyssnande och läsning.
  Mod  E
 • Eleven väljer texter och talat språk av enkel karaktär och från olika medier, samt använder på ett relevant och effektivt sätt det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
  Mod  A
 • Eleven väljer texter och talat språk av enkel karaktär och från olika medier, samt använder på ett relevant sätt det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
  Mod  C
 • Eleven väljer texter och talat språk av enkel karaktär och från olika medier, samt använder med viss relevans det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
  Mod  E
 • I muntliga och skriftliga framställningar av olika slag formulerar sig eleven enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande. För att förtydliga och variera sin kommunikation bearbetar eleven, och gör enkla förbättringar av, egna framställningar.
  Mod  A
 • I muntliga och skriftliga framställningar av olika slag formulerar sig eleven enkelt och relativt tydligt med fraser och meningar. För att förtydliga och variera sin kommunikation bearbetar eleven, och gör enstaka enkla förbättringar av, egna framställningar.
  Mod  C
 • I muntliga och skriftliga framställningar av olika slag formulerar sig eleven enkelt och begripligt med enstaka ord och fraser. För att förtydliga och variera sin kommunikation bearbetar eleven, och gör enstaka enkla förbättringar av, egna framställningar.
  Mod  E
 • I muntlig och skriftlig interaktion uttrycker sig eleven relativt tydligt och enkelt med ord, fraser och meningar. Dessutom väljer och använder eleven flera olika strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen.
  Mod  A
 • I muntlig och skriftlig interaktion uttrycker sig eleven begripligt och enkelt med ord, fraser och meningar. Dessutom väljer och använder eleven några olika strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen.
  Mod  C
 • I muntlig och skriftlig interaktion uttrycker sig eleven begripligt och enkelt med enstaka ord och fraser. Dessutom väljer och använder eleven någon strategi som löser problem i och förbättrar interaktionen.
  Mod  E
 • Eleven kommenterar i enkel form några företeelser i olika sammanhang och områden där språket används, och gör då också enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
  Mod  A
 • Eleven kommenterar i mycket enkel form några företeelser i olika sammanhang och områden där språket används, och gör då också enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
  Mod  C
 • Eleven kommenterar i mycket enkel form några företeelser i olika sammanhang och områden där språket används, och gör då också enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
  Mod  E

Matriser

Mod ModDeu
Ich möchte mich vorstellen

Skriv

E
D
C
B
A
Aspekt 1
I […] skriftliga framställningar av olika slag formulerar sig eleven enkelt och begripligt med enstaka ord och fraser. För att förtydliga och variera sin kommunikation bearbetar eleven, och gör enstaka enkla förbättringar av, egna framställningar. I […] skriftlig interaktion uttrycker sig eleven begripligt och enkelt med enstaka ord och fraser. Dessutom väljer och använder eleven någon strategi som löser problem i och förbättrar interaktionen.
Betyget D innebär att kunskapskraven för E och till övervägande del för C är uppfyllda.
I […] skriftliga framställningar av olika slag formulerar sig eleven enkelt och relativt tydligt med fraser och meningar. För att förtydliga och variera sin kommunikation bearbetar eleven, och gör enstaka enkla förbättringar av, egna framställningar. I […] skriftlig interaktion uttrycker sig eleven begripligt och enkelt med ord, fraser och meningar. Dessutom väljer och använder eleven några olika strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen.
Betyget B innebär att kunskapskraven för C och till övervägande del för A är uppfyllda.
I […] skriftliga framställningar av olika slag formulerar sig eleven enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande. För att förtydliga och variera sin kommunikation bearbetar eleven, och gör enkla förbättringar av, egna framställningar. I […] skriftlig interaktion uttrycker sig eleven relativt tydligt och enkelt med ord, fraser och meningar. Dessutom väljer och använder eleven flera olika strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: