Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Solens Planeringsmall 2019/2020

Skapad 2019-08-22 14:26 i Lokes förskola Halmstad
Förskola
Att alla som ingår i arbetslaget ska utifrån sina roller genomföra utbildningen i enlighet med de nationella målen och undersöka vilka åtgärder som behöver vidtas för att förbättra utbildningen och därmed öka måluppfyllelsen lpfö 2.6 . .

Innehåll

Planeringsmall 2019/2020 Frösakulls förskolor

Vart är vi?

Uppstart av nytt projekt "Vännerna i Kungaskogen".

Vart ska vi?

Mål för projekt

Vilka läroplansmål ska vi arbeta mot?

2:1 Respekt och förståelse för allas lika värde och de mänskliga rättigheterna, och ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling och att aktivt delta i samhället.

2:2 Förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler, förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar.

Projektet vi kommer att jobba med heter "Vännerna i Kungaskogen", där får barnen arbeta med sin närmiljö, djur och natur, förståelse för allas lika värde.

Pedagogerna måste fånga barnens intresse, vara engagerade och utmana barnen i deras tänkande. Lära och reflektera tillsammans med barnen.

  • Barnens intressen, initiativ behov: vilka av barnens intressen, initiativ och behov kan integreras i målområdet? Vilket projekt ska presenteras för barnen
  • Förståelse: Vilken förståelse ska barnen utveckla?
  • Förmågor: Vilka förmågor ska barngruppen utveckla?
  • Pedagogens förhållningssätt: vilka förhållningssätt behöver pedagogen ha i aktiviteten för att lärandet ska ske i barngruppen?

 

Mål för vardagssituationer

  • Vilka vardagssituationer: Vi vill skapa en mer inbjudande lärmiljö där det finns mer tydlighet vad som kan lekas i de olika rummen och var saker och ting hör hemma vid städning.
  • Vilka läroplansmål:  intresse för och förmåga att uttrycka tankar och åsikter så att de kan påverka sin situation, förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för miljön i förskolan, förståelse för demokratiska principer och förmåga att samarbeta och fatta beslut  i enlighet med dem.

Hur gör vi?

  • Vem gör vad, och när? Vi har delat ansvar för alla vardagssituationer. Finns dokumenterat i köksskåpet.
  • Hur kan vi inkludera vårdnadshavarna i utbildningen? Vi kommer att lägga upp veckobrev till föräldrarna var 14:de dag och bjuder in till föräldramöte under höstterminen.

Hur blev det?

  • Uppföljning, bestäm redan i starten vad det är som ska följas upp.
  • Första uppföljningen sker andra studiedagen.

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: