Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tema skräp och återvinning

Skapad 2019-08-22 14:31 i S-Almers skola Varberg
I Tema Skräp och Återvinning arbetar vi med lärande om nedskräpning, och återvinning av material och förpackningar samt med medvetenheten om hur våra egna val och handlingar påverkar vår miljö och vår natur
Grundsärskola 6 – 9 Verklighetsuppfattning Vardagsaktiviteter
I tema Skräp och återvinning lär vi oss om varför det inte är bra att kasta skräp i naturen, återvinning av olika material och förpackningar samt med medvetenheten om hur våra egna val och handlingar påverkar vår miljö och vår natur.

Innehåll

Syfte 

Du ska lära dig att ta ansvar för milö och natur genom att göra bra val och att ta hand om skräp och sopor på ett ansvarsfullt sätt.

Du kommer också att lära dig ord som du kan använda när du pratar om skräp, sopor och återvinning med någon annan. 

 

Centralt innehåll 

Du ska få lära dig om skräp och återvinning...

 • hur man sorterar olika material och förpackningar
 • vad de olika förpackningarnas material heter, hur de känns och hur de ser ut
 • vad som händer med återvunna förpackningar och hur de blir nya saker
 • Hur de val vi gör påverkar vår natur och miljö

Arbetssätt 

Så här ska vi arbeta med temat:

 • Tillsammans planera, så att vi lär oss utifrån de erfarenheter och kunskaper vi redan har. Vi gör en tankekarta med de ord och begrepp vi tillsammans redan kan, det vi kan lära av varandra och det v behöver ta reda på.
 • Se på filmer om skräp, sortering och återvinning
 • Lära oss dekaler för sortering genom att sortera i klassrummet
 • Sortera och lämna skräp vid den närmaste återvinningsstationen vid skolan
 • Göra skräpkonst
 • Gå ut i skogen och samla skräp som vi hittar. Sen sorterar vi det så det kan återvinnas. 
 • Vi kommer att göra ett studiebesök som har med temat att göra

Kunskapsbedömning - Så här visar du vad du lärt dig

 • genom att delta i våra gemensamma lektioner
 • genom att delta i samtal om skräp, sopor och återvinning
 • genom att använda ord och begrepp som har med skräp, sortering och återvinning att göra 
 • genom att delta i sortering av skräp och förpackningar och visa att du förstår skillnaden mellan olika material och hur de ska sorteras

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • välja, planera och genomföra aktiviteter i vardagsmiljön,
  VAA
 • reflektera över samband mellan orsak och verkan,
  VEU
 • använda ord, begrepp och symboler inom ämnesområdet.
  VEU
 • Centralt innehåll
 • Återvinning och hur den fungerar.
  VAA  1-9
 • Ord, begrepp och symboler inom ämnesområdet vardagsaktiviteter för att till exempel kommunicera om vardagsliv och samhälle.
  VAA  1-9
 • Likheter och olikheter. Hur föremål kan jämföras, sorteras, kategoriseras utifrån sina egenskaper.
  VEU  1-9
 • Hur människans olika val och handlingar kan påverka naturen och miljön och vad detta innebär för en hållbar utveckling, till exempel källsortering och val av färdmedel.
  VEU  1-9
 • Ord, begrepp och symboler inom ämnesområdet verklighetsuppfattning för att till exempel kommunicera om människa, djur och natur.
  VEU  1-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven deltar vid återvinning och källsortering och i kommunikation om olycksrisker och hur olyckor kan förebyggas.
  VAA   9
 • Eleven identifierar ord, begrepp och symboler på ett i sammanhanget relevant sätt genom att visa igenkännande och samspela.
  VAA   9
 • Eleven återvinner och källsorterar och kommunicerar om olycksrisker och hur olyckor kan förebyggas.
  VAA   9
 • Eleven använder ord, begrepp och symboler på ett i sammanhanget relevant sätt.
  VAA   9
 • Eleven deltar också i att sortera konkret material utifrån likheter, olikheter, storlek, mängd, kvalitet och form.
  VEU   9
 • Eleven kan delta i kommunikation om orsak och verkan och i att använda metoder och strategier för att påverka och lösa situationer i vardagen.
  VEU   9
 • Eleven identifierar ord, begrepp och symboler på ett i sammanhanget relevant sätt genom att visa igenkännande och samspela.
  VEU   9
 • Eleven beskriver och sorterar också konkret material utifrån likheter, olikheter, storlek, mängd, kvalitet och form.
  VEU   9
 • Dessutom kommunicerar eleven om hur olika val och handlingar påverkar naturen och förutsättningarna för en hållbar utveckling och ger exempel på hur risker i närmiljön kan undvikas.
  VEU   9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: