Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Födelsedagsfirande på Regnbågen

Skapad 2019-08-22 14:31 i Lindbergs förskola Varberg
Så här firar vi våra födelsedagar på Regnbågen
Förskola
Barnen fyller år, det firar vi med fest! En tradition på Regnbågen som stärker barnens självkänsla genom att vara i centrum och bli firad av oss alla i gruppen!

Innehåll

Kalasdags!

Att fylla år är viktigt och en anledning till att vi uppmärksammar våra barn. Det ska vi fira

  

Det är många områden i vår läroplan som uppfylls genom födelsedagsfiranden. Ämnen som matematik, barns delaktighet och inflytande samt språk är några av dessa. Att fira med "kalas" när man fyller år är en tradition som vi vill använda för att hjälpa barnen att stå i centrum, att ha sin "egen dag" tillsammans med alla kamrater och pedagoger i gruppen. Regnbågar firar tillsammans! Den som fyller får sitta på guldstolen i centrum.

I förskolans uppdrag ingår att överföra och utveckla ett kulturarv – värden, traditioner och historia, språk och kunskaper – från en generation till nästa. Förskolan ska också se till att olika kulturer synliggörs i utbildningen

. 

Matematik:

Månadens almanacka visar viktiga händelser. Barnens födelsedagar uppmärksammas där. Det är tydligt att synliggöra för barnen t ex  hur ser siffran ut när barnet fyller år, hur många dagar är det kvar till barnet fyller år, eller om det händer före eller efter andra kamrater (som fyller år samma månad) firas. Kroppsuppfattning tränas också här: att hålla balansen med fruktfatet när man bjuder kompisarna på det.

Språk:

Om barnet vill berätta om sin dag hemma, beskriva detaljer, hur barnet har blivit firat eller kommer bli firat. Symbolen som "födelsedagsbild", den egna foto, siffran på dagen mm tolkas här, och det är en form av "early litteracy"

Våra Födelsedags-Regnbågar

Under hela året sitter dessa, våra födelsedagar uppe på vårt årstidshjul.

 

 

 

 Delaktighet och inflytande:

Födelsedagsbarnet bestämmer!

 • Genom att stå i centrum och välja vilken sång barnet vill att vi sjunger ("ja må hen leva" eller "Happy birthday")
 • Om resten av gruppen får sitta eller stå när vi sjunger
 • Om hen vill bjuda på frukt eller om pedagogerna gör det
 • Om hen vill berätta om sin dag eller annat intressant

 

 

Re-visit (återbesök):

Eftersom möjligheten att spara bilder och korta film i Unikum-inläggen är det lätt att återbesöka dokumentation, se progressionen och uppleva stunden igen!

Det förändrade kunnandet:

Genom att fira barnet, varje år ser vi en progression i deras kunnande t ex i längden av berättelser barnen vill dela med sig då. Att hantera de olika redskap (fat,dela frukt med kniv ) när de delar ut frukten till alla kamrater som är där.

Likvärdighet och inkludering:

Alla barn firas på samma sätt. Det här är en tradition som alla barn i gruppen kan lätt känna igen sig eftersom de deltar i kamraternas firanden. Att få se hur andra väljer att göra, att längta och planera tills den egna dagen kommer...

Till skillnad av andra kalas i hemmet har vi på avdelningen möjlighet att få plats åt alla gäster, alla barn som ingår i barnens grupp. Det är ett sätt att känna och uppleva gemenskap.

 

 

Så här går det till dagen då vi firar barnets födelsedag!

 • I hallen visas barnets bild upp i guldramen. 
 • Flaggan hänger utanför dörren in till entrén  för att visa att detta är en speciell dag. 
 • På förmiddagen ställs guldstolen fram på samlingsmattan och frukten förbereds 
 • När kalaset börjar kommer det en sagofigur på besök, med grattis kort och packet.
 • Därefter sjunger vi sången som födelsedagsbarnet önskat sig. För det mesta står vi upp om inte födelsedagsbarnet väljer att vi sitter istället. Vi avslutar med ett hurra för barnet  som fyller år.
 • Frukten i fatet bjuder barnet på sina kompisar från en fin silverbricka. 
 • Under kalasets gång filmar och dokumenterar vi pedagoger händelsen. 
 • När kalaset är slut kommer kamraterna fram och tackar födelsedagsbarnet för kalaset

Kopplingar till läroplanen

 • uppmärksamma barnen på att människor kan ha olika värderingar som styr deras uppfattningar och handlingar och samtidigt förankra de grundläggandena värdena, och
  Lpfö 18
 • förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö 18
 • motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande,
  Lpfö 18
 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  Lpfö 18
 • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
  Lpfö 18
 • förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta,
  Lpfö 18
 • får goda förutsättningar att bygga upp tillitsfulla relationer och känna sig trygga i gruppen,
  Lpfö 18
 • fantasi och föreställningsförmåga,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: