Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Religion: Hinduism ht 19

Skapad 2019-08-22 14:41 i Liljeborgsskolan 4-9 Trelleborg
Grundskola 7 – 9 Religionskunskap
.

Innehåll

Konkretiserade mål

I arbetet med hinduismen ska man kunna:

 • förklara och visa på samband och generella mönster kring centrala tankegångar, urkunder och konkreta uttryck och handlingar inom hinduismen.
 • föra resonemang om likheter och skillnader mellan hinduismen och kristendomen/islam.
 •  beskriva samband kring hur religioner kan påverkas av och påverka samhälleliga förhållanden och skeenden  

Undervisningen

Undervisningen är i huvudsak inriktad på att förklara centrala begrepp i hinduismen och presentera tankar, uttryck och handlingar på olika sätt. Vi ser på filmklipp, jobbar lite med lärobok, testar på yoga och diskuterar innehållet tillsammans. I arbetet lyfts likheter och skillnader med västliga religioner fram. 

Arbetet avslutas med en skrivuppgift där centrala tankar, uttryck och handlingar i hinduismen förklaras och jämförs med antingen kristendom eller islam. 

Bedömning

I arbetet med hinduismen bedöms förmågan att:

 • Beskriva och förklara. Här görs det skillnad på att beskriva och förklara där det sistnämnda värderas högre. När man förklarar visar man på samband, t ex varför något är som det är. Att kunna se generella mönster i religionen premieras extra. 
 • Jämföra. Här bedöms hur pass utvecklade resonemangen är. Man bör sträva efter att förklara och ge exempel när man resonerar. 
 • Se samband. Här ska man försöka ge en så komplex bild av verkligheten som möjligt.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,
  Re
 • analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället,
  Re
 • söka information om religioner och andra livsåskådningar och värdera källornas relevans och trovärdighet.
  Re
 • Centralt innehåll
 • Centrala tankegångar och urkunder i världsreligionerna islam, judendom, hinduism och buddhism.
  Re  7-9
 • Varierande tolkningar och bruk inom världsreligionerna i dagens samhälle.
  Re  7-9
 • Huvuddragen i världsreligionernas historia.
  Re  7-9
 • Nya religiösa rörelser, nyreligiositet och privatreligiositet samt hur detta tar sig uttryck.
  Re  7-9
 • Sambandet mellan samhälle och religion i olika tider och på olika platser.
  Re  7-9
 • Religionernas roll i några aktuella politiska skeenden och konflikter utifrån ett kritiskt förhållningssätt.
  Re  7-9
 • Konflikter och möjligheter i sekulära och pluralistiska samhällen, till exempel i frågor om religionsfrihet, sexualitet och synen på jämställdhet.
  Re  7-9

Matriser

Re
Hinduismen

--------------------->
--------------------->
--------------------->
Beskriv och förklara
Att beskriva och förklara centrala tankegångar, urkunder och konkreta religiösa uttryck och handlingar inom hinduismen
Du beskriver.
Du förklarar och visar på samband.
Du förklarar och visar på samband och generella mönster.
Jämföra
Att resonera om likheter och skillnader inom och mellan religioner och livsåskådningar, i det här fallet mellan hinduism och västliga religioner (kristendom, islam)
Du för enkla resonemang om likheter och skillnader.
Du för utvecklade resonemang om likheter och skillnader.
Du för välutvecklade och nyanserade resonemang om likheter och skillnader.
Se samband religion-samhälle
Att utifrån undersökningar om hur religioner kan påverkas av och påverka samhälleliga förhållanden och skeenden beskriva samband
Du beskriver enkla samband med enkla och till viss del underbyggda resonemang.
Du beskriver förhållandevis komplexa samband med utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang.
Du beskriver komplexa samband med välutvecklade och väl underbyggda resonemang.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: