Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Planering - Svenska 2

Skapad 2019-08-22 14:43 i Högbergsskolan Tierp
Gymnasieskola Svenska
Planering för kursen Svenska 2.

Innehåll

 

 

Grovplanering för ämnet svenska höstterminen 2019:

 • Skrivprojekt: Argumenterande text.                                       
 • Läsprojekt: Litteraturhistoria.
 • Muntlig framställning av utredande/argumenterande slag.
 • Språkförhållande i Sverige och övriga Norden.
 • Språkets byggstenar: Grammatik.

Moment 2 (antiken) kommer att avslutas med ett skriftligt prov. Planeringen kan komma att ändras under arbetets gång.

Momentplanering litteraturhistoria – antiken                     Bildresultat för troja hästen filmen troja

Vecka 34: tisdag

Låna läromedel.

Genomgång av momentplanering.

Mål: Gå igenom momentplanering och begreppet litteraturhistoria.

Vecka 34: onsdag

 

Powerpoint del 1 – introduktion till antiken. Arbeta med sid 45–46 och 47–49.

Mål: Samtala och arbeta med Odysséen.

Vecka 34: torsdag

 

Powerpoint del 2. Läsa utdrag från Homeros, Odysséen, sid 53–56. Gå igenom Homeros sätt att berätta, sid 57.

Mål: Bekanta oss med epokens (antikens) särskilda drag.

 Vecka 35: tisdag

Lyrik

Arbeta med sid 58–59.

Mål: Läsa lyrik.

Vecka 35: onsdag

Dramatik

Arbeta med en pjäs, Medea sid 62 – 68.

Mål: Läsa pjäsen och samtala om budskap i dramat.

Vecka 35: torsdag

Dramatik

Powerpoint del 3. Arbeta med pjäsen, Medea. Sid 62–68. 

Mål: Bekanta oss med några kända filosofer.

Vecka 36: tisdag

Seminarium – inför provet och samtala om pjäsen Medea.

Mål: Förbereda oss inför provet, prata om antikens särskilda drag, författarskap, pjäs/verk, och filosofer.

Vecka 36: onsdag

Seminarium – inför provet. Gudarnas roll.

Mål: Förbereda oss inför provet, prata om antikens särskilda drag, författarskap, pjäs/verk, och filosofer.

Vecka 36: torsdag

Seminarium – inför provet.

Förbereda oss inför provet, prata om antikens särskilda drag, författarskap, drama/verk, och filosofer.

Vecka 37: tisdag

Seminarium – inför provet.

Lycka till!

Vecka 37: onsdag

Skriftligt prov – antiken 

 

Vecka 37: torsdag

Introduktion till medeltiden.

 

 

Centrala innehållet för svenska 2:

 • ”Svenska och internationella författarskap, såväl kvinnliga som manliga, och skönlitterära verk, vilket även inkluderar teater samt film och andra medier, från olika tider och epoker. Relationen mellan skönlitteratur och samhällsutveckling, dvs. hur skönlitteraturen har formats av förhållanden och idéströmningar i samhället och hur den har påverkat samhällsutvecklingen.” (lgy11, 2011, s.169).
 • ”Skönlitterära verkningsmedel. Centrala litteraturvetenskapliga begrepp och deras användning” (Lgy11, 2011, s.169).

Litteraturhistoria. Läsa utdrag ur olika verk och se samband mellan litteratur och samhälle.

Kunskapskraven:

E: Eleven diskuterar översiktligt stil, innehåll och bärande tankar i skönlitterära verk och författarskap från olika tider och epoker utifrån några centrala litteraturvetenskapliga begrepp. Eleven ger exempel på och diskuterar översiktligt samband mellan skönlitteratur och idéströmningar i samhället.

 

C: Eleven diskuterar översiktligt stil, innehåll och bärande tankar i skönlitterära verk och författarskap från olika tider och epoker utifrån några få centrala litteraturvetenskap­liga begrepp. Eleven ger exempel på litterära verkningsmedel och diskuterar utförligt hur de skönlitterära verken förmedlar idéer och känslor samt sätter dessa verk och författarskap i relation till förhållanden och idéströmningar i samhället.

 

A: Eleven diskuterar översiktligt stil, innehåll och bärande tankar i skönlitterära verk och författarskap från olika tider och epoker utifrån några få centrala litteraturvetenskap­liga begrepp. Eleven ger exempel på litterära verkningsmedel, resonerar nyanserat om dessa och diskuterar utförligt och nyanserat hur de skönlitterära verken förmedlar idéer och känslor samt sätter dessa verk och författarskap i relation till förhållanden och idéströmningar i samhället.

Kopplingar till läroplanen

 • Kunskapskrav
 • Eleven diskuterar översiktligt stil, innehåll och bärande tankar i skönlitterära verk och författarskap från olika tider och epoker utifrån några få centrala litteraturvetenskapliga begrepp. Eleven ger exempel på litterära verkningsmedel, resonerar nyanserat om dessa och diskuterar utförligt och nyanserat hur de skönlitterära verken förmedlar idéer och känslor samt sätter dessa verk och författarskap i relation till förhållanden och idéströmningar i samhället.
  Sve  A
 • Eleven diskuterar översiktligt stil, innehåll och bärande tankar i skönlitterära verk och författarskap från olika tider och epoker utifrån några centrala litteraturvetenskapliga begrepp. Eleven ger exempel på litterära verkningsmedel och diskuterar utförligt hur de skönlitterära verken förmedlar idéer och känslor samt sätter dessa verk och författarskap i relation till förhållanden och idéströmningar i samhället.
  Sve  C
 • Eleven diskuterar översiktligt stil, innehåll och bärande tankar i skönlitterära verk och författarskap från olika tider och epoker utifrån några centrala litteraturvetenskapliga begrepp. Eleven ger exempel på och diskuterar översiktligt samband mellan skönlitteratur och idéströmningar i samhället.
  Sve  E
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: