Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vatten

Skapad 2019-08-22 14:43 i Kristinedalskolan Stenungsund
Vatten
Grundskola 4 – 6 Kemi
Vatten - ett viktigt ämne. Vatten behövs för allt levande på jorden, det finns överallt och i olika former, fast, flyttande och i gasform.

Innehåll

Mål att arbeta mot

No syftar till att beskriva och förklara omvärlden ur ett kemiskt/biologiskt/fysiskt perspektiv och vatten är en viktig del inom alla dessa tre områden. Att veta något inom dessa områden har stor betydelse för hur vi lever, hur vi förbättras och nya saker hittas på.

Genom att jobba med vatten som ett viktigt ämne, kommer du att kunna beskriva och förklara hur vatten hör ihop med människokroppen, naturen och den plats du bor och lever på.

Med kunskaper om vatten kan du påverka hur du mår och samtidigt kunna hjälpa till med att utveckla platsen där du bor utan att förstöra naturen omkring dig.

Du blir bättre på att läsa faktatexter och att skriva ner sådant som du lärt dig och att presentera din fakta på ett tydligt, intressant och lättläst sätt.

Arbetsbeskrivning

Vi ska titta på filmer om vattnets olika former, hur vattenmolekylen ser ut och vattnets kretslopp. Vi pratar och ställer frågor under tiden. Jag skriver ner viktig fakta på tavlan som du ska anteckna i din NO-bok.

Du ska skriva en kort berättelse till bilder om en vattenmolekyls resa genom hela kretsloppet.

Vi ska tillsammans skriva ner vilken nytta (nödvändigt) vi har av vatten och på vilket sätt vi kan ha nöje (inte nödvändigt) av vatten.

Du ska skriva ner och kunna förklara de ord och begrepp som hör ihop med vatten.

Du ska göra enkla experiment och undersökningar av vattnets egenskaper. Med hjälp av stödord och enkla anteckningar berättar du sedan om dina resultat.

Viktiga ord:

Sötvatten

Saltvatten

Atom

Molekyl

Kretslopp

Syre

Väte

Form

Fast

Flytande

Gas

Ånga

Smälta

Avdunsta

Kondensera

Stelna

Ytspänning

Bedömning

Jag kommer att bedöma vad eller hur du
 
Känner till vattnets egenskaper vid olika temperaturer
Känner till vattnets kretslopp
Känna till hur vattnet renas i naturen och av människan
Förstår människans beroende av vatten i naturen
Vet hur människan använder vatten till nytta och nöjen
Kan genomföra och utvärdera enkla systematiska undersökningar och experiment
Kan dokumentera undersökningar genom text och bild
Förstår och använda faktatexter om vatten från olika källor
Använder ord och begrepp som är knutna till just vatten och dess egenskaper 
Beskriver en vattenmolekyl och vad atomerna heter.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle,
  Ke
 • genomföra systematiska undersökningar i kemi, och
  Ke
 • använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.
  Ke
 • Centralt innehåll
 • Enkel partikelmodell för att beskriva och förklara materiens uppbyggnad, kretslopp och oförstörbarhet. Partiklars rörelser som förklaring till övergångar mellan fast form, flytande form och gasform.
  Ke  4-6
 • Vattnets egenskaper och kretslopp.
  Ke  4-6
 • Några historiska och nutida upptäckter inom kemiområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på världen.
  Ke  4-6
 • Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.
  Ke  4-6

Matriser

Ke
Här skriver du namnet på matrisen (arbetsområdet)

Du når inte kunskapskraven för arbetsområdet.
E
Du har grundläggande kunskaper enligt målen för arbetsområdet
Du har goda kunskaper enligt målen för arbetsområdet
Du har mycket goda kunskaper enligt målen för arbetsområdet
Genomföra experiment
Du genomför enkla undersökningar utifrån givna planeringar och hjälper till att komma på enkla frågor.
Du genomför enkla undersökningar utifrån givna planeringar och kommer på enkla frågor och planeringarsom efter någon förbättring fungerar.
Du genomför enkla undersökningar utifrån givna planeringar och kommer på enkla frågor och planeringarsom fungerar.
Dokumentera experiment
Du gör enkla dokumentationer av dina undersökningar i text och bild.
Du gör utvecklade dokumentationer av dina undersökningar i text och bild.
Du gör välutvecklade dokumentationer av dina undersökningar i text och bild.
Kemin i naturen
Du samtalar och diskuterar enkla frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle genom frågor och åsikter på ett ganska bra sätt.
Du samtalar och diskuterar enkla frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle genom frågor och åsikter på ett bra sätt.
Du samtalar och diskuterar enkla frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle genom frågor och åsikter på ett mycket bra sätt.
Kemin i naturen
Du kan diskutera på ett enkelt sätt hur vatten fungerar.
Du kan diskutera på ett utvecklat sätt hur vatten fungerar.
Du kan diskutera på ett välutvecklat sätt hur vatten fungerar.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: