Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Zeitungen Tidningar

Skapad 2019-08-22 14:52 i Modersmålsundervisningen Lunds för- och grundskolor
Grundskola 7 – 9 Modersmål
Tidningar hamnar inte längre bara i din brevlåda hemma utan genom digitala medier har du tillgång till otaliga tidningar och nyheter dagligen. För att känna igen dig i dessa mediernas värld är det viktigt att känna till och kunna använda vissa ämnesord, veta om journalistens plikter och kunna diskutera för- och nackdelar samt skriva egna sakliga artiklar.

Innehåll

1. Varför ska vi arbeta med detta?

Du ska utveckla ditt läsförståelse, ditt ämnesförråd samt din skriftligt förmåga att uttrycka dig sakligt.

2. Det här kommer du att få undervisning om:

 • digitala medier: memes
 • digitala tidningar - tryckta tidningar: skillnader och kännetecken, för- och nackdelar
 • Boulevardzeitungen - Tageszeitungen: skillnader och kännetecken
 • Pressekodex
 • ämnesord för att kunna prata om tidningar
 • ord och uttryck för att skriva sakliga texter
 • hur du skriver två av tidningens texttyper: Meldung und Bericht

3. Det här vill jag att du ska lära dig:

 • ämnesord och begrepp för att kunna diskutera olika frågeställningar kring tidningar
 • ämnesord och begrepp för att kunna skriva olika sorters artiklar
 • argumentera och möta andras frågor/argument

4. Så här kommer vi att arbeta:

Vi växlar mellan

 • grupparbete och
 • enskild arbete. 

Vi växlar mellan

 • tryckta tidningar
 • digitala tidningar.

5. Så här kommer dina kunskaper att bedömas: 

 • Delvis kommer du få feedback av dina klasskamrater, delvis av din lärare.
 • Du kommer regelbunden få personligt, skriftligt återkoppling av din lärare, så att du kan utvecklas.
 • Du får information om bedömningstillfällen i förväg. 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Ml
 • använda sitt modersmål som ett medel för sin språkutveckling och sitt lärande,
  Ml
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Ml
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer,
  Ml
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften, och
  Ml
 • reflektera över traditioner, kulturella företeelser och samhällsfrågor i områden där modersmålet talas utifrån jämförelser med svenska förhållanden.
  Ml
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar.
  Ml  7-9
 • Modersmålets grundläggande struktur i jämförelse med svenskan. Ordbildning och meningsbyggnad på modersmålet i jämförelse med svenskan.
  Ml  7-9
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare. Anpassning av språk, innehåll och disposition efter syfte och mottagare.
  Ml  7-9
 • Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel tidningsartiklar och arbetsbeskrivningar. Texternas innehåll, typiska språkliga drag samt deras ord och begrepp.
  Ml  7-9
 • Texter som kombinerar ord, bild och ljud och deras språkliga och dramaturgiska komponenter. Hur uttrycken kan samspela med varandra, till exempel i tv-serier, teaterföreställningar och webbtexter.
  Ml  7-9
 • Översättning av och jämförelser mellan texter på modersmålet och på svenska.
  Ml  7-9
 • Ord och begrepp för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning. Bildspråk och idiomatiska uttryck.
  Ml  7-9
 • Aktuella samhällsfrågor i områden där modersmålet talas, i jämförelse med liknande frågor i Sverige.
  Ml  7-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: