Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ackordspel med åk 4-6

Skapad 2019-08-22 14:52 i Långsjöskolan Norrtälje
Ackordsspel i grupp.
Grundskola 4 – 6 Musik
Uppdraget går ut på att lära sig spela enkla låtar på ett ackordinstrument dvs. gitarr eller keyboard. Du behöver inte både sjunga och spela samtidigt om det känns svårt. Turas då om att sjunga och spela. Under ett par veckors tid kommer musiklektionerna gå ut på att öva på den låten du valt så mycket som möjligt. Läraren går runt och hjälper dig under lektionerna. Uppdraget slutar med att du redovisar sin låt på piano eller gitarr och sång individuellt inför läraren. Bedömningen sker i enlighet med matrisen nedan.

Innehåll

Detta ingår i uppdraget

 • Välj en av låtarna som presenteras. 
 • Välj mellan att spela låten på gitarr eller keyboard. 
 • Välj en låt att sjunga, det behöver inte vara samma som du väljer att spela. 
 • Teknikövning/Rytmövning. 
 • Att spela i takt till musiken.
 • Att lära sig att spela låtarna utantill.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • spela och sjunga i olika musikaliska former och genrer,
  Mu
 • Centralt innehåll
 • Sång, melodispel och ackompanjemang i ensembleform i olika genrer.
  Mu  4-6
 • Musikframföranden.
  Mu  4-6
 • Ackord- och melodiinstrument, bas och slagverk för melodi- och rytmspel eller för ackompanjemang.
  Mu  4-6
 • Rytm, klang och dynamik, tonhöjd, tempo, perioder, taktarter, vers och refräng som byggstenar för att komponera musik i olika genrer.
  Mu  4-6
 • Musiksymboler, grafisk notation, noter och ackordbeteckningar.
  Mu  4-6

Matriser

Mu
Ackordspel

Förmågor

Bedömning av förljande förmågor:
 • Mu   spela och sjunga i olika musikaliska former och genrer,
 • Mu   skapa musik samt gestalta och kommunicera egna musikaliska tankar och idéer, och
Grundläggande kunskaper
Delvis utvecklade kunskaper
Utvecklade kunskaper
Sjunga
 • Mu  4-6
 • Mu  4-6
 • Mu  4-6
 • Mu  4-6
Eleven kan delta i gemensam sång och följer då i någon mån rytm och tonhöjd.
Eleven kan delta i gemensam sång och följer då relativt säkert rytm och tonhöjd.
Eleven kan delta i gemensam sång och följer då med säkerhet rytm och tonhöjd.
Ackompanjera
 • Mu  4-6
 • Mu  4-6
 • Mu  4-6
 • Mu  4-6
 • Mu  4-6
Eleven bidrar med ackompanjemang på ett ackordinstrument med några ackord.
Eleven kan ackompanjera på ett ackordinstrument och byter då ackord med relativt flyt.
Eleven kan ackompanjera på ett ackordinstrument och byter då ackord med flyt.
Musicera
 • Mu  4-6
 • Mu  4-6
 • Mu  4-6
 • Mu  4-6
 • Mu  4-6
 • Mu  4-6
Eleven sjunger eller spelar på något instrument i viss mån med timing.
Eleven sjunger eller spelar på något instrument med relativt god timing och med relativt passande karaktär.
Eleven sjunger och spelar på något instrument med god timing och med passande karaktär.
Reflektion om musicerande
 • Mu  4-6
Eleven kan föra enkla resonemang om eget och andras musicerande.
Eleven kan föra utvecklade resonemang om eget och andras musicerande.
Eleven kan föra välutvecklade resonemang om eget och andras musicerande
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: