Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematikplanering (v.34-37)

Skapad 2019-08-22 15:09 i Sofia skola Stockholm Grundskolor
Grundskola 8 Matematik
Matematikplanering Procent (v.34-37)

Innehåll

 

Pedagogisk planering åk 8 Matematik

 

 

 

Kapitel 1, Procent

 

 

 

Syfte

 

Du ska utveckla din förmåga att

 

 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder, (PROBLEM)

 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp, (BEGREPP)

 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter, (METOD)

 • föra och följa matematiska resonemang, (RESONEMANG)

 • använda matematiska uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar,

 • beräkningar och slutsatser. (KOMMUNIKATION)

   

  Centralt innehåll

 

 • Procent för att uttrycka förändring och förändringsfaktor samt beräkningar med procent i vardagliga situationer och i situationer inom olika ämnesområden.

 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer och olika ämnesområden.

 • Enkla matematiska modeller och hur de kan användas i olika situationer

   

  Kunskapsmål

 • Hantera övergången mellan bråkform, decimalform och procentform

 • Beräkna rabatter och prisförändringar

 • Veta hur förändringsfaktor kan användas

 • Beräkna procentuella förändringar och procentuell jämförelse

 • Veta hur procent kan tillämpas i ekonomi och kemi

   

   

                              

 

Veckoplanering

Vecka

Moment

Sidor

Uppgifter att räkna

Räkna minst en nivå.

Börja på nivå E eller C

Läxa till måndag

Nivå E

Nivå C

Nivå A

34

1. En hel är hundra procent

2. Bråk i procentform

 

 

10-13

14-17

1-8

1-11

9-15

12-15

22-23

22-23

 

35

3. Från bråk till decimaltal

4. Hur många procent?

    Fördjupning

18-21

22-25

25

 

1-8

1-8

 

 

9-17

9-17

25-26

 

23-25

23-24

 

Bli klar med planeringen

Repetition s.13

Repetition s.17

 

36

 

 

 

5. Procent av en helhet

6. Hur mycket är 100 %?

    Fördjupning

26-29

30-33

33

1-8

1-4

 

9-16

5-12

21-24

17-22

19-20

 

Bli klar med planeringen

Repetition s.21

Repetition s.24

 

37

Diagnos måndag

 

 

 

 

Bli klar med planeringen

Repetition s.29

Repetition s.32

 

 

 

 

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: