Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Växter (åk 4) Ångelstaskolan Sofia Ekstam

Skapad 2019-08-22 15:22 i Ångelstaskolan Uppsala
Växter och djur
Grundskola 4 Biologi
Växter är en självklar del av människans liv. Vi är beroende av växter för våran överlevnad. Men vad är det som gör en växt till en växt? Varför ser växter så olika ut? Hur får växter barn och vad är det som gör oss så beroende av växter?

Innehåll

Syfte: 

Syftet med detta arbete är att träna på att utföra systematiska undersökningar i form av fältstudier. Du ska även träna på att använda biologins begrepp i tal och skrift. Människans koppling till växtriket samt människans beroende av växtriket är också en del av denna planerings syfte. 

Undervisningens innehåll: Centralt innehåll

 • Bi 4-6
  Natur och samhälle Människans beroende av och påverkan på naturen och vad detta innebär för en hållbar utveckling. Ekosystemtjänster, till exempel nedbrytning, pollinering och rening av vatten och luft.
 • Bi 4-6
  Natur och samhälle Djurs, växters och andra organismers liv. Fotosyntes, förbränning och ekologiska samband och vilken betydelse kunskaper om detta har, till exempel för jordbruk och fiske.
 • Bi 4-6
  Natur och samhälle Ekosystem i närmiljön, samband mellan olika organismer och namn på vanligt förekommande arter. Samband mellan organismer och den icke levande miljön.
 • Bi 4-6
  Natur och samhälle Naturen som resurs för rekreation och upplevelser och vilket ansvar vi har när vi nyttjar den.
 • Bi 4-6
  Biologins metoder och arbetssätt Enkla fältstudier och experiment. Planering, utförande och utvärdering.
 • Bi 4-6
  Biologins metoder och arbetssätt Hur djur, växter och andra organismer kan identifieras, sorteras och grupperas.
 • Bi 4-6
  Biologins metoder och arbetssätt Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter.
 • Bi 4-6
  Biologins metoder och arbetssätt Tolkning och granskning av information med koppling till biologi, till exempel i faktatexter och tidningsartiklar.

Konkretisering av kunskapskraven:

Du ska lära dig: 

 • hur miljön har påverkat olika växters utseende. 
 • hur växtens livscykel kan se ut.  
 • olika metoder för att sortera växter.
 • blommans delar och delarnas funktion. 
 • hur människor är beroende av växter. Till exempel kost, fotosyntes, material m.m.  
 • begrepp inom ämnesområdet. 

Se matrisen under för mer information. 

Undervisning

För att nå målet kommer du:

 • läsa faktatexter som berör ämnet både i "Boken om biologi" och andra texter. . 
 • titta på filmer som berör innehållet. 
 • arbeta i arbetsboken samt med övriga uppgifter som ingår i arbetet.  
 • diskutera ämnet i små eller större grupper för att bekanta dig med de nya begreppen. 
 • gå ut på fältstudier. 
 • ha sorteringsövningar där du lär dig sortera in växter i olika grupper. 

Bedömning

Läraren kommer att bedöma dig på följande sätt: 

 • Hur väl du använder de begrepp som introduceras. 
 • Dina metoder vid utförande av fältstudier samt hur du använder dina kunskaper när du drar slutsatser. 
 • Dina resonemang vid diskussioner och vid skrivande av förklarande eller beskrivande texter. 
 • Förhör och prov. 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • genomföra systematiska undersökningar i biologi, och
  Bi
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  Bi
 • Centralt innehåll
 • Människans beroende av och påverkan på naturen och vad detta innebär för en hållbar utveckling. Ekosystemtjänster, till exempel nedbrytning, pollinering och rening av vatten och luft.
  Bi  4-6
 • Djurs, växters och andra organismers liv. Fotosyntes, förbränning och ekologiska samband och vilken betydelse kunskaper om detta har, till exempel för jordbruk och fiske.
  Bi  4-6
 • Ekosystem i närmiljön, samband mellan olika organismer och namn på vanligt förekommande arter. Samband mellan organismer och den icke levande miljön.
  Bi  4-6
 • Naturen som resurs för rekreation och upplevelser och vilket ansvar vi har när vi nyttjar den.
  Bi  4-6
 • Enkla fältstudier och experiment. Planering, utförande och utvärdering.
  Bi  4-6
 • Hur djur, växter och andra organismer kan identifieras, sorteras och grupperas.
  Bi  4-6
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Bi  4-6
 • Tolkning och granskning av information med koppling till biologi, till exempel artiklar i tidningar och filmer i digitala medier.
  Bi  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: