Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Planering - Information och kommunikation.

Skapad 2019-08-22 15:23 i Diseröds skola Kungälv
Grundskola 4 – 6 Samhällskunskap
Under de kommande veckorna kommer vi att arbeta med information och kommunikation.

Innehåll

Information och kommunikation

I detta område kommer vi att fördjupa vår kunskap kring informationsspridning, kommunikation och olika slags medier.     

Centralt innehåll: 

 • Informationsspridning, reklam och opinionsbildning i olika medier. Hur sexualitet och könsroller framställs i medier och populärkultur.
 • Hur man urskiljer budskap, avsändare och syfte, såväl i digitala som andra medier, med ett källkritiskt förhållningssätt.
 • Hur man agerar ansvarsfullt vid användning av digitala och andra medier utifrån sociala, etiska och rättsliga aspekter.

Mål med arbetsområdet:

Detta arbetsområde ska bidra till att du får en inblick i vilka olika massmedier som finns i vårt samhälle och hur de fungerar. 

Du ska också få tillfälle att reflektera över olika källors påverkan på oss människor samt kunna ta ställning till vilka källor som är trovärdiga eller inte. 

Vad? 

Under lektionerna kommer vi att arbeta med: 

 • Reklam
 • Informationsspridning (tv, tidningar, radio…)
 • Källkritik
 • Könsroller 
 • Internet och ansvar

Hur? 

 • Ha genomgångar
 • Läsa/lyssna på texter ur boken “Puls Samhällskunskap”
 • Samtala och diskutera i helklass och mindre grupper
 • Analysera reklam
 • Grupparbete - Reklam
 • Mindre enskilda reflekterande uppgifter
 • Läxa: “Veckans nyhet”

Begrepp: 

Under detta arbetsområde kommer vi att möta bland annat dessa begrepp:
 

 • Kommunikation
 • Massmedia
 • Källkritik
 • Tryckfrihetslagen
 • Medier
 • Källor/Referenser
 • Nyhet
 • Social media

Bedömning: 

Du kommer att bedömas utifrån hur väl du: 

 • använder och förstår viktiga ord och begrepp i arbetsområdet
 • aktivt deltar i grupparbete och redovisning
 • förstår massmedias roll i samhället 
 • kan kontrollera en källas trovärdighet
 • kan analysera reklam

 

Uppgifter

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: