Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Magnetism

Skapad 2019-08-22 15:41 i Söderfjärdsskolan Vaxholm Stad
Vi arbetar med magnetism.
Grundskola 5 Fysik
I detta tema kommer du lära dig om magnetism. Hur upptäcktes magnetism? Vad är magnetism? Vad använder vi magnetism till? Detta är några av de frågor du kommer få svar på i detta tema.

Innehåll

Det här ska vi lära:

Syftet med detta tema är att skapa nyfikenhet och kunskap om fysik. Du kommer få lära dig genomföra undersökningar och jämföra dina resultat med andras. Du kommer lära dig att förstå och använda begrepp och lära dig att se hur olika saker hänger ihop.      

I detta tema kommer vi att börja med att lyssna på en historia om hur magnetism upptäcktes. När du har lite kunskap om historien kommer vi titta på vad magnetism är för något. Du kommer få se bilder på vad som händer i en magnet och mellan två magnet när de kommer nära varandra. Sedan kommer du få göra ett experiment med hjälp av järnpulver där du själv kommer se de magnetiska fälten runt en magnet. I din fysikbok kommer du få måla en bild på vad magnetism är och hur det fungerar. Du kommer också få skriva en enkel text till dina bilder. Därefter komma du få genomföra ett experiment där du kommer testa vilka föremål och material som är magnetiska. Först ska du ställa en hypotes (gissa vad du tror) och sedan ska du testa. Ditt resultat ska du skriva in i en tabell i din fysikbok. Du kommer också att få titta runt i din vardag och se vad det finns för föremål och apparater som har att göra med magnetism på något sätt. I detta tema kommer du även få lära dig om jordens magnetfält och hur en kompass fungerar.   

Konkreta mål: 

Efter avslutat arbete ska du

 • förstå hur en magnet fungerar och vilken betydelse den har i hemmet och samhället 
 • fått kunskap om upptäckten av magnetism
 • fått övat dig att planera och genomföra undersökningar 
 • fått övat dig i att dokumentera ditt arbete med text och bild

Så här ska vi arbeta:

Du kommer att få:

 • genomgångar
 • läsa faktatexter
 • se film
 • genomföra laborationer
 • träna på att följa instruktioner 
 • dokumentera 

Så här får du visa:

Följande delar bedöms i detta tema: 
Hur väl din förmåga är : 

 • att beskriva magneters egenskaper och dess användning i hemmet och samhället
 • att planera och genomföra en undersökning 
 • att dokumentera dina undersökningar med text och bild

Du kommer bli bedömde i den dokumentation du gör. Antigen skriftlig eller muntligt utifrån genomgångar och experiment. 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • genomföra systematiska undersökningar i fysik, och
  Fy
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  Fy
 • Centralt innehåll
 • Magneters egenskaper och användning i hemmet och samhället.
  Fy  4-6
 • Några historiska och nutida upptäckter inom fysikområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på världen.
  Fy  4-6
 • Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.
  Fy  4-6
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter såväl med som utan digitala verktyg.
  Fy  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar och även bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
  Fy  E 6
 • Dessutom gör eleven enkla dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.
  Fy  E 6
 • Eleven har grundläggande kunskaper om fysikaliska fenomen och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av fysikens begrepp.
  Fy  E 6
 • I enkla och till viss del underbyggda resonemang om elektriska kretsar, magneter, rörelser, ljud och ljus kan eleven relatera till några fysikaliska samband.
  Fy  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: