Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Koll på Matematik 5b - kap 8

Skapad 2019-08-22 15:42 i Furulundsskolan Halmstad
Koll på Matematik 5A från Sanoma Utbildning
Grundskola 5 Matematik
I kapitel 8 kommer vi att arbeta med tal i bråkform och tal i blandad form. Vi kommer också addera och subtrahera tal i bråkform. Vi kommer att arbeta med tal i procentform. Eleverna kommer även att få växla mellan tal i procent-, decimal- och bråkform. Vidare kommer eleverna få möjlighet att räkna ut del av antal.

Innehåll

Syfte

 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begreppen
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter
 • föra och följa matematiska resonemang

 

Mål för kapitlet:

Du kommer att utveckla kunskaper om:

 • tal i bråkform och tal i blandad form
 • att addera och subtrahera tal i bråkform
 • tal i procentform
 • att växla mellan tal i procent-, decimal- och bråkform
 • att räkna ut del av antal

Arbetsgång

Hur kommer vi att arbeta?

 • Vi kommer att ha gemensamma gemomgångar i klassrummet. För att förstärka genomgångarna använder vi Power Point och visar korta filmklipp kopplat till området.
 • Vi kommer att arbeta i matteboken.
 • Vi kommer att arbeta med ipad och bingel.
 • Vi kommer att arbeta med olika parövningar och gruppövningar.
 • Vi kommer att arbeta med problemlösning, begrepp, metoder, kommunikation och resonemang.

Begrepp

addera, subtrahera, hundradel, täljare, nämnare, bråkstreck, tal i procentform, procent, blandad form, tal i bråkform, tal i decimalform samt bråkform

Bedömning

Hur kommer vi att bedöma?

 • Formativ bedömning under arbetets gång, anpassning av undervisningen.
 • Vi arbetar med mini-whiteboards två och två. Där får eleverna resonera om olika uppgifter tillsammans och därmed blir lärresurser för varandra.
 • Till varje kapitel finns ett test, summativ bedömning. Där får eleverna visa sina kunskaper utifrån kapitlets innehåll och de matematiska förmågorna på olika nivå.
 • Vi kommer att arbeta aktivt med problemlösning och kommer att bedöma din förmåga att kunna lösa problemen på olika sätt.

 

Problemlösning - att du kan välja rätt strategi för att lösa problemet.

Metod - att du kan utföra beräkningar och lösa rutinuppgifter.

Begrepp - att du kan förstå och använda matematiskt språk.

Kommunikation - att du kan redovisa dina beräkningar och svar genom att prata eller skriva.

Resonemang - att du kan motivera ditt svar och kunna använda uppgiften i andra sammanhang.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Positionssystemet för tal i decimalform.
  Ma  4-6
 • Tal i bråk- och decimalform och deras användning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Tal i procentform och deras samband med tal i bråk- och decimalform.
  Ma  4-6
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  4-6
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer.
  Ma  4-6

Matriser

Ma
Koll på matematiken 5B kap 8

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Problemlösning
Du påbörjar eller avslutar att lösa en enkel problemlösningsuppgift.
Du löser någon enkel problemlösningsuppgift då metoden är okänd. Exempel: Du kan få en figur som motsvarar en del av en större figur. Där du ska kunna rita ut hela figuren och hur många delar den består av.
Du löser flera problemlösningsuppgifter då metoden är okänd och använder effektiva metoder.
Begrepp
Du har enkla kunskaper om matematiska begrepp, du använder dem på ett ganska bra sätt i situationer som du känner väl till. Exempel: Du ska kunna svara i både bråkform och blandad form.
Du har goda kunskaper om matematiska begrepp, du använder dem på ett bra sätt i situationer som du känner till.
Du har mycket goda kunskaper om matematiska begrepp, du använder dem på ett mycket bra sätt i nya situationer. Exempel: Du ska kunna svara i både bråk-, decimal-, och procentform.
Metod
Du kan göra enkla uträkningar i aritmetik på ett ganska bra sätt. Exempel: Du ska kunna räkna ut 25% av 80kr.
Du kan göra utvecklade uträkningar i aritmetik på ett bra sätt.
Du kan göra välutvecklade uträkningar i aritmetik på ett mycket bra sätt. Exempel: Du ska kunna räkna ut del av antal. En femtedel av 25 äpplen. Samt kunna jämföra de med att räkna ut procent av ett antal. 40% av 20 äpplen. Vem har flest äpplen?
Resonemang
Du kan föra ett enkelt resonemang om rimligheten i ett resultat.
Du kan för ett utvecklat resonemang om rimligheten i ett resultat. Exempel: Du ska kunna resonera och jämföra två elevexempel och förklara vem som räknat rätt och varför.
Resonemang
Du beskriver på ett enkelt sätt dina kunskaper om tal i bråk-, decimal- och procentform med olika uttrycksformer till exempel med bilder, ord eller matematiska symboler och växlar mellan dessa. Exempel: Du ska kunna byta mellan några uttrycksformer.
Du beskriver på ett utvecklat sätt dina kunskaper om tal i bråk-, decimal- och procentform med olika uttrycksformer till exempel med bilder, ord eller matematiska symboler och växlar mellan dessa.
Du beskriver på ett välutvecklat sätt dina kunskaper om tal i bråk-, decimal- och procentform med olika uttrycksformer till exempel med bilder, ord eller matematiska symboler och växlar mellan dessa. Exempel: Du kan byta mellan alla uttrycksformerna.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: