Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Samhällskunskap åk 9, ekonomi ht-19

Skapad 2019-08-22 15:42 i Sundbyskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola 7 – 9 Samhällskunskap
Varför ska vi läsa detta? Ekonomi är viktigt för dig själv och samhället. Vi vill att ni ska förstå hur din privata, företagens och samhällets ekonomi hänger ihop och är beroende av varandra. Efter att vi avslutat området kommer du bättre förstå nyhetsinslagen som handlar om Sveriges och världens ekonomi och hur detta kan påverka din familjs privata ekonomi.

Innehåll

Kunskapsmål- Du ska kunna:

ü  Använda och förklara olika ekonomiska begrepp.

ü  Förklara och ge exempel på hur olika ekonomiska system fungerar.

ü  Förklara och beskriva olika marknadsformer.

ü  Förklara hur prissättning fungerar genom utbud och efterfrågan i de olika ekonomiska systemen.

ü  Förklara vilka produktionsfaktorer som ett företag behöver och vad de har för betydelse för företaget. 

ü  Förklara hur modellen av det samhällsekonomiska kretsloppet fungerar och hänger ihop; Offentlig sektor – Företag – Hushåll – Banker.

ü  Förstå och förklara vad som kan orsaka förändringar i samhällsekonomin och vilka konsekvenser det kan få för individer och grupper i samhället samt vilka olika lösningar som kan finnas på samhällsekonomiska problem.

ü  Förklara vad som kännetecknar finans- och penningpolitik och vad som skiljer dem åt.

 

 

 

 

 

 

Undervisning:

Du kommer att lära dig genom gemensamma genomgångar med klassrumsdiskussioner, gruppuppgifter, individuella arbetsmoment med arbetsblad samt läroboken. Vi ser också på film som förklarar ämnesområdet.

 

Lärobok: Samhälle idag 9, s. 277-299.

Kopierat häfte och arbetsuppgifter

 

Bedömning

Vi kommer bedöma dina kunskaper skriftligt genom ett prov och muntligt genom diskussioner i klassrummet.

 

Ord och begrepp att kunna förstå och använda i dina resonemang;


ü  Bruttolön

ü  Nettolön

ü  Amortering

ü  Ränta

ü  Budget

ü  Marknads-ekonomi

ü  Planekonomi

ü  Blandekonomi

ü  Monopol

ü  Oligopol

ü  Kartell

ü  Subvention

ü  Privat sektor

ü  Offentlig sektor

ü  Högkonjunktur

ü  Lågkonjunktur

ü  Inflation

ü  Deflation

ü  Utbud

ü  Efterfrågan

ü  Jämviktspris

ü  Produktions-faktorer

ü  Skatt

ü  Moms

ü  Arbetsgivaravgift

ü  Aktie

ü  Riksbanken

ü  Reporänta

 

 

Matriser

Sh
Samhällskunskap åk 9, ekonomi ht-19

E
C
A
Ny aspekt
Eleven har grundläggande kunskaper om olika samhälls-strukturer. Eleven visar det genom att undersöka hur ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då enkla samband inom och mellan olika samhällsstrukturer.
Eleven har goda kunskaper om olika samhällsstrukturer. Eleven visar det genom att undersöka hur ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då förhållandevis komplexa samband inom och mellan olika samhällsstrukturer.
Eleven har mycket goda kunskaper om olika samhällsstrukturer. Eleven visar det genom att undersöka hur ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då komplexa samband inom och mellan olika samhällsstrukturer.
Ny aspekt
Eleven kan använda begrepp och modeller på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven kan använda begrepp och modeller på ett relativt väl fungerande sätt.
Eleven kan använda begrepp och modeller på ett väl fungerande sätt.
Ny aspekt
Eleven kan föra enkla resonemang om hur individer och samhällen påverkas av och påverkar varandra och beskriver då enkla samband mellan olika faktorer som har betydelse för individers möjligheter att påverka sin egen och andras livssituation.
Eleven kan föra relativt väl utvecklade resonemang om hur individer och samhällen påverkas av och påverkar varandra och beskriver då förhållandevis komplexa samband mellan olika faktorer som har betydelse för individers möjligheter att påverka sin egen och andras livssituation.
Eleven kan föra välutvecklade och nyanserade resonemang om hur individer och samhällen påverkas av och påverkar varandra och beskriver då komplexa samband mellan olika faktorer som har betydelse för individers möjligheter att påverka sin egen och andras livssituation.
Ny aspekt
Eleven kan undersöka samhällsfrågor ur olika perspektiv och beskriver då enkla samband med enkla och till viss del underbyggda resonemang.
Eleven kan undersöka samhällsfrågor ur olika perspektiv och beskriver då förhållandevis komplexa samband med utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang.
Eleven kan undersöka samhällsfrågor ur olika perspektiv och beskriver då komplexa samband med välutvecklade och väl underbyggda resonemang.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: