Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bild i årskurs 2

Skapad 2019-08-22 15:43 i Vasaskolan Mjölby
Grundskola F – 2 Bild
En bild kan säga mer än tusen ord-En terminsplanering i ämnet bild.

Innehåll

Ämnet syftar till att eleverna ska få möjlighet att utforska bildskapandet. De får möjlighet att utveckla sina kunskaper om olika material, tekniker samt grundläggande färglära. De får även möjlighet att pröva sin förmåga att kommunicera med hjälp av sitt bildskapande. 

I undervisningen arbetar vi både med fristående bilduppgifter, säsongsbetonade uppgifter samt bilduppgifter som är kopplade till övriga skolämnen, exempelvis matematik och tema människokroppen samt ämnet musik. Vi går igenom olika tekniker och material. Bilduppgifterna görs både enskilt och i grupp.

Vad du ska lära dig

Du kommer att få lära dig:

 • att skapa olika bilder genom att t ex rita, måla med färgpennor och måla med oljepastellkritor och vattenfärg.
 • färglära, hur man blandar olika färger för att få nya nyanser.
 • teckning för att få med detaljer
 • vattenfärg
 • färgpennor
 • klippa, riva, klistra och vika papper
 • bilder för att kommunicera ett budskap
 • reflektera
 • diskutera 
 • framställa olika sorters bilder även testa på att skapa tredimensionella figurer 

Så här ska vi arbeta

Vi kommer arbeta med bild dels genom bildlektioner men också via större tema arbeten. En stor del i ämnet bild kommer ske i samband med övriga ämnen såsom i No och So till exempel.

 • Arbeta enskilt och i grupp
 • Leka och laborera
 • Diskutera och reflektera
 • Utgå från elevernas frågor

 

Det här ska bedömas

Du kommer att bedömas efter din förmåga att 

 • kunna framställa bilder efter att du fått en tydlig instruktion
 • använda olika färger, material och tekniker.
 • tolka och samtala om olika sorters bilder
 • framställa en bild som hör ihop med en viss text 

Du kommer att få visa vad du kan genom att:

 • visa din bild/konstverk
 • berätta om ditt tillvägagångssätt (hur du gjort)
 • du berättar och pratar om olika sorters bilder
 • du framställer bilder som passar till vissa texter

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,
  Bl
 • skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material,
  Bl
 • undersöka och presentera olika ämnesområden med bilder, och
  Bl
 • analysera historiska och samtida bilders uttryck, innehåll och funktioner.
  Bl
 • Centralt innehåll
 • Teckning, måleri, modellering och konstruktion.
  Bl  1-3
 • Fotografering och överföring av bilder med hjälp av datorprogram.
  Bl  1-3
 • Olika element som bygger upp en bild: färg, form, linje, yta samt för- och bakgrund.
  Bl  1-3
 • Några verktyg för teckning, måleri, modellering, konstruktioner och fotografering och hur dessa benämns.
  Bl  1-3
 • Plana och formbara material, till exempel papper, lera, gips och naturmaterial och hur dessa kan användas i olika bildarbeten.
  Bl  1-3
 • Informativa bilder, till exempel läroboksbilder och hur de är utformade och fungerar.
  Bl  1-3
 • Historiska och samtida bilder och vad bilderna berättar, till exempel dokumentära bilder från hemorten och konstbilder.
  Bl  1-3

Matriser

Bl
Bild åk 2 Lgr11

Långsiktiga mål

Utveckla förmågan att
Extra insats krävs
>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>
KOMMUNICERA
* kommunicera med bilder för att uttrycka budskap
Du berättar med bilder om dina erfarenheter och **vågar** oftast uttrycka dig.
Du berättar med bilder och **uttrycker** dina tankar.
Du berättar med bilder och **kan uttrycka** dina erfarenheter, upplevelser och åsikter.
SKAPA
* skapa med bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material
Du skapar bilder och **prövar** olika tekniker och material.
Du skapar bilder och **använder** olika tekniker och material.
Du skapar bilder och **använder** olika tekniker och material för att **förbättra** bilden.
SKAPA
* skapa med bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material
Du arbetar enligt instruktioner med **hjälp av läraren**.
Du arbetar **självständigt** enligt instruktioner och **slutför** dina bilder.
Du arbetar **självständigt** enligt instruktioner och **bearbetar** dina bilder.
UNDERSÖKA OCH PRESENTERA
* undersöka och presentera olika ämnesområden med bilder
Du visar nyfikenhet och vill titta på andras bilder.
Du visar nyfikenhet och undersöker andras bilder. Du **använder** andras bilder till egna idéer.
Du visar nyfikenhet genom att undersöka och inspireras av andras bilder. Du **använder** andras bilder och **prövar** dina egna idéer.
UNDERSÖKA OCH PRESENTERA
* undersöka och presentera olika ämnesområden med bilder
Du visar och **berättar** om ett ämne med hjälp av olika bilder.
Du visar och **berättar** om bilder och **förklarar** hur du har gjort och tänkt.
Du visar och **berättar** om bilder och **förklarar** dina val och **utvärderar** ditt arbete **till viss del**.
ANALYSERA
* analysera historiska och samtida bilders uttryck, innehåll och funktioner
Du **berättar** om en bild du ser.
Du **berättar** om olika sorters bilder och **beskriver** olika detaljer och former.
Du **beskriver** bilders olika uttryck och innehåll på ett enkelt sätt. Du **förklarar** varför en viss sorts bild används.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: