Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Studieteknik

Skapad 2019-08-22 15:43 i Söderfjärdsskolan Vaxholm Stad
Ett arbetsområde med syfte att diskutera på vilka olika sätt man lär sig och vilka strategier man kan använda för att få bättre studieteknik.
Grundskola 4 – 6 Svenska
Hur lär man sig egentligen saker? Hur lär du dig bäst?

Nu ska du få tips och goda råd kring studieteknik.

Innehåll

Syfte

Du ska tro på dig själv!
Du ska känna till att det finns olika sätt att lära in saker på. 
Du ska kunna arbeta självständigt.

Du ska ta ansvar för dina studier.

Det här ska vi lära

Du ska kunna använda olika strategier för att minnas och lära in, till exempel tankekartor och stödord.
Du ska kunna sammanfatta en text, muntligt och skriftligt, med hjälp av till exempel tankekartor och stödord.
Du ska reflektera över ditt eget lärande och din läxläsning.
Du ska kunna att redovisa muntligt och via media.

 

Så här ska vi arbeta

 

Vi kommer att starta upp höstterminen med att prata om studieteknik. Vi kommer även träna på studieteknik under hela årskurs 5.

Vi kommer att titta på program och diskutera olika sätt att lära. Programmen jag kommer att visa är finns på Ur.se och heter "Plugga bättre". Vi kommer också att prova praktiskt olika sätt och se vilken metod som passar bäst för enskild elev.

 

Så här får du visa

Genom att föra anteckningar till pedagogiska filmer.

Lägga upp tidsplanering till dina studier i skolan.

Använda dina kunskaper som du lärt dig när du arbetar med de olika arbetsmomenten i skolan och hemmet.

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
  Gr lgr11
 • genom egen ansträngning och delaktighet, utifrån sina förutsättningar, tar ansvar för sitt lärande och för att bidra till en god arbetsmiljö,
  Gr lgr11
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.
  Sv  4-6
 • Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel tankekartor och stödord.
  Sv  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: