Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Engelska

Skapad 2019-08-22 15:47 i Andersbergsskolan Halmstad
Lektionerna bygger på programserien "pick a colour", säsong 2. Serien finns med tillhörande lärarhandledning på SLI.se.
Grundskola 1 – 3 Engelska

Innehåll

Pedagogisk planering (engelska)

 

I undervisningen får vi öva att lyssna och tala om innehåll som är bekanta för barnen så som föremål i hemmet, värdegrund, familj, kroppen, mat, instrument, djur, månader, sporter.

Syfte:

·    

  • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang

Kunskapskrav:

·         Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i tydligt talad, enkel engelska i lugnt tempo samt i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.

·         Eleven visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehållet samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.

·         I muntliga och skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.

·         I muntlig och skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar

Centralt innehåll:

·         Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.

·         Intressen, personer och platser.

·         Vardagsliv och levnadssätt i olika sammanhang och områden där engelska används.

·         Tydligt talad engelska och texter från olika medier.

·         Enkla instruktioner och beskrivningar.

·         Olika former av enkla samtal och dialoger.

·         Filmer och dramatiserade berättelser för barn.

·         Sånger, ramsor, dikter och sagor.

·         Ord och fraser i närmiljön, till exempel på skyltar, i reklam och andra enkla texter.

 

Struktur: 

     Lektionen inleds med olika fraser och ord varje vecka. 

     Läraren instruerar eleverna på både engelska och svenska. 

     Eleverna tittar på avsnitt av ”pick a colour”. 

●  Pratar och diskuterar om olika ord och fraser som tas upp i avsnitten och som är förekommande för eleverna. 

●  Pratar, diskuterar, leker och ritar med de engelska fraserna och orden. 

     Eleverna uppmanas att interagera med filmen vid exempelvis räkning (1-20) och sånger. 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: