Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Undervisning i svenska

Skapad 2019-08-22 15:51 i Söderfjärdsskolan Vaxholm Stad
Grundskola 1 Svenska
Muntliga och skriftliga språkliga förmågor - ordförråd, grammatik, läsa och skriva..

Innehåll

Det här ska vi lära:

  • Att utveckla muntliga och skriftliga språkliga förmågor
  • Att utveckla ordförrådet
  • Att hitta strategier för att minnas hur språket byggs upp och används
  • Att bli säkrare på avkodning/läsning
  • Att bli säkrare på att skriva, för hand och på dator

 

Så här ska vi jobba:

 

Logoped, enskilt

Måndagar                10.50 – 11.35

Onsdagar                 10.20 – 10.30, 11.10 – 11.35

 

·        Fonologisk medvetenhet (t.ex. fonem, stavelser)

·        Uttal, aktivt

·        Lästräning Wendick

·        Skriva på dator

·        Träning av specifikt ordförråd

·        Träning av begrepp kopplade till klassens ämnen

·        Grammatik (t.ex. verbtempus, ordföljd, bisatser)

·        Hörförståelse

·        Minnesstrategier kopplat till språkliga områden

·        Metakognitivt tänkande

 

Logoped, grupp

Onsdagar                 10.30 – 11.10

·        Språklig träning av expressiva och impressiva förmågor

·        Minnesstrategier

 

Svenska, enskild undervisning

Onsdagar                 12.25 – 13.25

·        Lästräning Wendick

·        Läsläxan (ht 2019 + jan, feb 2020: Mini och den magiska stenen, lätt version)

·        Fonologisk medvetenhet i tal och skrift

·        Morfologisk medvetenhet i tal och skrift

·        Uttal, allmänt

·        Ordförråd och begrepp, allmänt

·        Grammatik (t.ex. vokaler och konsonanter, ändelser, ordklasser)

 

 

Fredagar                  9.10 – 9.50

·        Datumbordet

·        Lästräning Wendick

·        Läsförståelse

·        Fonologisk medvetenhet i tal och skrift

·        Morfologisk medvetenhet i tal och skrift

·        Uttal, allmänt

·        Ordförråd och begrepp, allmänt

·        Grammatik (t.ex. vokaler och konsonanter, ändelser, ordklasser)

 

Fredagar                  12.25 – 14.05

·        Lästräning Wendick

·        Dagbok

·        Skrivande (för hand och på dator)

·        Parläsning i kapitelbok (från och med mars 2020: ”Mini och den gyllene nyckeln”)

·        Hörförståelse

 

Verktyg och material 

Eget tillverkat material efter behov och nivå i läsning, grammatik och ordförråd

Wendick ”Skriva och Förstå 1”

Serien Ugglan

Serien ”Åke är en räv”

Serien ”Läsförståelse 1”

Lösblad

Serien Mini

Skönlitterära böcker

Spel

Lekar

iPad

Dator

 

 

 Så här ska du få visa:

  • Du visar kontinuerligt dina kunskaper genom att din arbetsprocess följs och följs upp med noggrannhet tillsammans med dina lärare under varje arbetspass.
  • Genom att du är aktiv och delaktig i diskussionerna kring dina förmågor, ges du också möjligheter att få syn på hur ditt lärande fortskrider och hur dina förmågor hela tiden utvecklas.

 

 Syfte:

 

  • Att dina språkliga förmågor, både muntliga och skriftliga, utvecklas så att de kan bli ett språkande verktyg för dig.

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: