Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematikboken Beta åk 5 kapitel 1

Skapad 2019-08-22 16:04 i Söderfjärdsskolan Vaxholm Stad
Kapitel 1: Tal och räkning.
Grundskola 5 Matematik
Arbetsområde -Tal och räkning Genom undervisningen i ämnet matematik ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder, • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp, • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter, • föra och följa matematiska resonemang, och • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

Innehåll

Det här ska vi lära!

I det här arbetsområdet får du lära dig:

  • metoder för att räkna addition, subtraktion, multiplikation och division
  • välja och använda lämpliga räknesätt och metoder i olika situationer
  • samband mellan tal i bråkform och i decimalform
  • tolka tallinjer med tal i decimalform
  • läsa och uttrycka tal i decimalform
  • förklara och motivera utifrån dina kunskaper om begrepp i kapitlet

Begrepp vi ska arbeta med: 

term, summa, differens, faktor, produkt, täljare, nämnare, kvot, förkortning, bråkform, decimalform

Så här ska vi arbeta!

  • Vi kommer att ha genomgångar och diskussioner där du har möjlighet att visa din muntliga förmåga.
  • Vi kommer att ha lektioner där du får befästa dina kunskaper praktiskt.
  • Vi kommer att arbeta i Matematikboken Beta utifrån olika nivåer.

Så här får du visa!

Du kommer att bedömas i det du presterar på lektionerna, både skriftligt och muntligt.

Du kommer också att bedömas i diagnoser och på prov.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: