Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Botanik

Skapad 2019-08-22 16:05 i Lerbäckskolan 4-6 (nedlagd) Lunds för- och grundskolor
Sortering av blomväxter, fröspridning, livscykel och fotosyntes
Grundskola 4 – 6 Biologi
Under tiden fram till sommaren kommer vi att jobba med botanik och odling.

Innehåll

Syfte och mål

Mål:
Efter det här arbetsområdet ska du känna till:

 • Hur man sorterar blomväxter
 • Hur växterna förökar sig
 • Fröspridning
 • Växtens livscykel
 • insekters roll i pollinering
 • hur man delar in växter och djur utifrån gällande teorier om taxonomi
 • fotosyntes och cellandning

Begrepp:
växtrike, flora, sortering, klase, olika sorters blad, stjälk, förökar, pistill, ståndare, kronblad, pollen, nektar, foderblad, frö, befruktas, livscykel, gro, pollinering, fröspridning, art, familj.  Det kan tillkomma fler begrepp allt eftersom.

Arbetsgång

Arbetsgång:
Enskilt, par- och grupparbete. Vi kommer att arbeta med faktatexter, se på faktafilmer, göra egna experiment och undersökningar.
Vi kommer att ha odlingar i klassrummet. 

Moment: Se på faktafilmer, läsa faktatexter från böcker och ne.se. Testa att så olika fröer och följa om och hur de gror. Diskussioner i grupp, helklass eller par. Besök på Botaniska trädgården i Lund.

Förmågor som tränas: Söka, tolka och förstå information. Kunna plocka ut relevant fakta. Diskutera och resonera.

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Människans beroende av och påverkan på naturen och vad detta innebär för en hållbar utveckling. Ekosystemtjänster, till exempel nedbrytning, pollinering och rening av vatten och luft.
  Bi  4-6
 • Djurs, växters och andra organismers liv. Fotosyntes, förbränning och ekologiska samband och vilken betydelse kunskaper om detta har, till exempel för jordbruk och fiske.
  Bi  4-6
 • Ekosystem i närmiljön, samband mellan olika organismer och namn på vanligt förekommande arter. Samband mellan organismer och den icke levande miljön.
  Bi  4-6
 • Hur djur, växter och andra organismer kan identifieras, sorteras och grupperas.
  Bi  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: