Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Jordens utveckling och livets uppkomst

Skapad 2019-08-22 16:06 i Söderfjärdsskolan Vaxholm Stad
Under det här arbetsområdet kommer vi lära oss om hur människor i Norden levde under forntiden. Vi kommer att lära oss om istid, jägar- och bondestenålder, samt om bronsålder och järnålder, och vad som skiljer dessa perioder åt. Vi kommer även träna på att hitta spår i naturen efter forntiden.
Grundskola 3 SO (år 1-3) Svenska
Under det här arbetsområdet kommer vi att lära oss om hur jorden utvecklades från brinnande klot till hur den ser ut idag. Vi kommer också att lära oss hur liv uppstod på jorden från encelliga organismer till människans utveckling.

Innehåll

 

 Det här ska vi lära

 • Du ska kunna beskriva hur man kan se spår av istiden i naturen.
 • Du ska kunna ge exempel på hur arkeologer arbetar och hur vi genom deras arbete kan veta så mycket om livet under forntiden.
 • Du ska kunna använda några historiska begrepp och förklara vad dessa betyder.
 • Du ska kunna rita en enkel tidslinje om din egen historia och beskriva den.
 • Du ska kunna ge exempel på hur man kan se spår av forntiden i vårt språk.
 • Du ska kunna skriva en faktatext med tydlig struktur.
 • Du ska kunna beskriva vad som är typiskt för en faktatext.

 

Så här ska vi jobba

 • Du kommer att åka på utflykt till Historiska museet.
 • Du kommer att få läsa och arbeta med olika texter som handlar om livets uppkomst och urtiden. Vi pratar och diskuterar om det vi arbetar med.
 • Du kommer att dokumentera ditt arbete genom att exempelvis skriva faktatexter och rita.
 • Du kommer att få titta på filmer från UR och NE, exempelvis Animated science, Om trilobiter och dinosaurier, Människor, apor och jag och Rena rama forntiden. 
 • Du kommer få göra en  tidslinje som beskriver din egen historia och muntligt beskriva den. Vi kommer även tillsammans i klassen att lära oss att läsa av och förstå tidslinjer. 
 • Du kommer att få arbeta i helklass, enskilt och i små grupper.
 • Du kommer att få öva på att i grupp göra en PowerPoint som ni ska få använda när ni presenterar det urtidsdjur som ni blivit experter på. 

 

Så här ska du få visa

 • genom att använda dina kunskaper när du skriver dina faktatexter.
 • genom att använda dina kunskaper i olika samtal och diskussioner med lärare och kamrater.
 • genom att vara delaktig i arbetet på lektionerna och i grupparbeten.
 • genom att du dokumenterar dina kunskaper på olika sätt under arbetsområdet.
 • genom ett (skriftligt) förhör.
 • genom muntlig redovisning av grupparbeten om urtidsdjurr.

 

 

 

Uppgifter

 • faktatext

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  SO
 • använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.
  SO
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.
  Sv  1-3
 • Människans uppkomst, vandringar, samlande och jakt samt införandet av jordbruk.
  SO  1-3
 • Tidslinjer och tidsbegreppen dåtid, nutid och framtid.
  SO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan söka information ur någon anvisad källa och återger då grundläggande delar av informationen i enkla former av faktatexter.
  Sv   3
 • Eleven kan även beskriva delar av människans tidiga historia genom att ge exempel på människors levnadsvillkor och några viktiga händelser.
  SO   3
 • Vidare kan eleven i viss utsträckning använda tidslinjer och några olika tidsbegrepp för att ange händelser i tid.
  SO   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: