Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hinduism och buddism

Skapad 2019-08-22 16:08 i Kyrkskolan 4-6 Ludvika
Mall för Pedagogisk planering lå 13/14
Grundskola 5 – 6 Religionskunskap
Två nya stora områden inom religionen som vi ska lära känna lite bättre.

Innehåll

Vad vi ska lära oss. Varför just detta?

Religionernas ursprung och utbredning.

Religionernas läror och heliga skrifter samt hur dessa kommer till uttryck i livsregler, högtider, ceremonier och ritualer.

Kunna se likheter och skillnader mellan religionerna.

Kunna se kopplingar mellan religion och samhälle.

Känna till viktiga begrepp och namn.

Hur ska vi lära oss detta?

Genom att:

Diskutera bilder och texter tillsammans.

Se filmer om de olika religionerna och sedan ha diskussioner i mindre grupper och i helklass.

Vi gör tankekartor i samband med genomgångar av material.

Vi arbetar med uppgifter i par eller enskilt.

 

 

Vad som kommer att bedömas:

Elevernas kunskaper om de olika religionerna vid diskussioner.

Kunskaperna om likheter och skillnader mellan religionerna.

Kunskaperna om olika begrepp.

 

Hur du får visa vad du kan:

Genom diskussioner.

Genom tankekartor där vi visar hur vi uppfattar informationen om de olika religionerna.

Genom eget arbete och arbete i par

Skriftligt prov

Lärardel - kopplingar till läroplanen

Välj "Koppla" och koppla in relevanta delar från läroplanen:

- Syfte - Vilka förmågor ska utvecklas?

- Centralt innehåll - vilka delar är relevanta för arbetsområdet?

- Kunskapskrav

 

Det går även att koppla till Kapitel 2 i läroplanen. (2,1, 2,2 och 2,3 tex) 

(Ta sedan bort denna text. Även elev och föräldrar kan se det här avsnittet även om det är ihopfällt i utgångläget)

Matriser

Re
Ludvika Pedagogisk planeringsmall

Rubrik 1

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Fakta om religionerna.Dess ursprung, symboler, heliga byggnader, skrift, grundare, gudstro, högtider och livsregler.
Du har grundläggande kunskaper och kan nämna några av dessa områden.
Du har goda kunskaper och kan nämna flera av dessa.
Du har mycket goda kunskaper och kan nämna de flesta av dessa områden.
Begrepp
Du kan förklara några relevanta begrepp.
Du kan förklara några relevanta begrepp och använder dem sporadiskt i dina resonemang.
Du kan förklara några relevanta begrepp och använder dem regelbundet på rätt sätt i dina resonemang.
Jämförelser mellan religioner
  • Re
  • Re  4-6
  • Re  4-6
  • Re  4-6
  • Re  4-6
  • Re  4-6
Du kan föra enklare resonemang om likheter och skillnader mellan religionerna. Du ger enstaka exempel.
Du kan föra utvecklade resonemang om likheter och skillnader mellan religionerna. Du ger några exempel och försöker förklara något av dem.
Du kan föra välutvecklade resonemang om likheter och skillnader mellan religionerna. Du ger flera exempel och förklarar dessa tydligt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: