Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik - problemlösning

Skapad 2019-08-22 16:15 i Hjortsbergsskolan Falkenberg
Gällande version from läsåret 2012/2013 för Falkenbergs kommunala skolor.
Grundskola 5 Matematik
Vi kommer fortsätta att lära oss fler strategier som hjälper oss att lösa matematiska problem.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Metakognitiv förmåga; Du ska få möjlighet att utveckla förmågan att lösa problem av olika slag. Det innebär också att du ska våga prova olika vägar till en lösning och att använda olika strategier samt att kunna samtala om dina lösningar.

Bedömning - vad och hur

Vi bedömer din förmåga att våga prova och prova igen och också hur du samtalar med kamrater i grupp och i helklass för att dela dina tankar om lösningarna och dina strategier för att komma dit.

Undervisning och arbetsformer

Vi arbetar med problemlösning en gång varje vecka och jobbar då enligt EPA, enskilt - par (grupp) - alla.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer på ett välfungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med god anpassning till problemets karaktär.
  Ma  A 6
 • Eleven beskriver tillvägagångssätt på ett välfungerande sätt och för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan ge förslag på alternativa tillvägagångssätt.
  Ma  A 6
 • Eleven har mycket goda kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i nya sammanhang på ett väl fungerande sätt.
  Ma  A 6
 • Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett ändamålsenligt och effektivt sätt och använder då bilder, symboler, tabeller, grafer och andra matematiska uttrycksformer med god anpassning till sammanhanget.
  Ma  A 6
 • I redovisningar och samtal kan eleven föra och följa matematiska resonemang genom att ställa frågor och framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som för resonemangen framåt och fördjupar eller breddar dem.
  Ma  A 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: