Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vem är jag? Vem är du?

Skapad 2019-08-22 16:20 i Söderfjärdsskolan Vaxholm Stad
Grundskola 4 – 6 Svenska
Vem är du? Det är en fråga som i vissa stunder kan kännas omöjlig att svara på. Ibland känns svaret enkelt – Jag är jag! – men ibland kan det kännas som om det är ett speciellt svar som förväntas. Vem förväntar sig andra personer att du är? I det här arbetsområdet får du arbeta med identitet och reklam. Identitet handlar om hur man uppfattar sig själv. Men vad är det som gör att vi uppfattar oss själva på ett visst sätt? Det ska du få utforska i det här arbetsområdet!

Innehåll

Det här ska vi lära:

- hur reklam och kändisar som fenomen kan påverka oss

- hur utanförskap, gemenskap och positiva egenskaper påverkar vår identitet

Så här ska vi jobba:

- läsa och se filmklipp i Clio

- diskutera

-skriva ett personporträtt om ditt framtida jag

Så här ska du få visa:

-Genom att arbeta med läsguider, skrivuppgifter och quiz i Clio

-Samtal och diskussion i mindre grupp

-Prov: Clio uppföljning

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.
  Sv  4-6
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Att argumentera i olika samtalssituationer och beslutsprocesser.
  Sv  4-6
 • Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
  Sv  4-6
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
  Sv  4-6
 • Kunskapskrav
 • Genom att göra enkla, kronologiska sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med viss koppling till sammanhanget visar eleven grundläggande läsförståelse.
  Sv  E 6
 • Eleven kan skriva olika slags texter med begripligt innehåll, i huvudsak fungerande struktur och viss språklig variation.
  Sv  E 6
 • Eleven kan samtala om bekanta ämnen genom att ställa frågor och framföra egna åsikter på ett sätt som till viss del upprätthåller samtalet.
  Sv  E 6
 • Genom att göra utvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med relativt god koppling till sammanhanget visar eleven god läsförståelse
  Sv  C 6
 • Eleven kan skriva olika slags texter med relativt tydligt innehåll och relativt väl fungerande struktur samt förhållandevis god språklig variation
  Sv  C 6
 • Eleven kan samtala om bekanta ämnen genom att ställa frågor och framföra egna åsikter på ett sätt som upprätthåller samtalet relativt väl
  Sv  C 6
 • Genom att göra välutvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med god koppling till sammanhanget visar eleven mycket god läsförståelse.
  Sv  A 6
 • Eleven kan skriva olika slags texter med tydligt innehåll, väl fungerande struktur samt och god språklig variation.
  Sv  A 6
 • Eleven kan samtala om bekanta ämnen genom att ställa frågor och framföra egna åsikter på ett sätt som upprätthåller samtalet väl.
  Sv  A 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: