Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Musik i årskurs 2

Skapad 2019-08-22 16:48 i Vasaskolan Mjölby
Grundskola F – 2 Musik
Musik ska byggas ut av glädje av glädje bygger man musik

Innehåll

Musik

Musik finns i alla kulturer och berör människor såväl kroppsligt som tanke- och känslomässigt. Musik som estetisk uttrycksform används i en mängd sammanhang, har olika funktioner och betyder olika saker för var och en av oss. Den är också en viktig del i människors sociala gemenskap och kan påverka individens identitetsutveckling. I vår tid förenas musik från skilda kulturer och epoker med andra konstformer i nya uttryck. Kunskaper om och i musik ökar möjligheterna att delta i samhällets kulturliv.

Vad du ska lära dig

Vi kommer att arbeta mot målen i musik genom:

 • att sjunga sånger tillsammans
 • sång- och danslekar
 • rytmikövningar med handklapp
 • att sjunga sånger som hör ihop med olika svenska årstider och traditioner
 • prata om vad ni får för tankar, känslor och bilder när ni lyssnar på musik
 • lära sig om olika instrument
 • musik som del i en berättelse och lyssna på olika sorters musik
 • Samtala och reflektera om musik
 • Kompositörer
 • Olika visor
 • Symboler och tecken

Så här ska vi arbeta  

 • Arbeta enskilt och i grupp
 • Rörelser
 • Sång
 • Spela
 • Använda rösten som ett instrument
 • Utgå från elevernas frågor

 

 

Det här ska bedömas

Under arbetets gång kommer vi att bedöma din förmåga i att arbeta aktivt och kunna:

 • delta i våra sånger
 • klappa rytmer 
 • gestalta sånger och berättelser med ljud, rytmer och rörelser
 • lyssna aktivt till musik och kunna berätta om tankar, känslor och bilder som uppkommer.
 • delta aktivt i de sånger som vi övar på 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • spela och sjunga i olika musikaliska former och genrer,
  Mu
 • skapa musik samt gestalta och kommunicera egna musikaliska tankar och idéer, och
  Mu
 • analysera och samtala om musikens uttryck i olika sociala, kulturella och historiska sammanhang.
  Mu
 • Centralt innehåll
 • Sång och spel i olika former: unison sång, kanon och växelsång samt ensemblespel.
  Mu  1-3
 • Imitation och improvisation med rörelser, rytmer och toner.
  Mu  1-3
 • Enkla former av musikskapande, till exempel med utgångspunkt i text eller bild.
  Mu  1-3
 • Gestaltning av sånger och berättelser med ljud, rytmer och rörelser.
  Mu  1-3
 • Musiksymboler, bilder och tecken.
  Mu  1-3
 • Associationer,tankar,känslor och bilder som uppkommer när man lyssnar på musik.
  Mu  1-3
 • Olika instrument från grupperna blås-, sträng-, tangent- och slagverksinstrumenet.
  Mu  1-3
 • Hur instrumenten låter och ser ut.
  Mu  1-3
 • Musik som knyter an till elevens vardagliga och högtidliga sammanhang, däribland nationalsången och några av de vanligaste psalmerna, samt inblickar i svensk och nordisk barnvisetradition.
  Mu  1-3

Matriser

Mu
Musik 2

På väg att nå förväntade kunskaper
Förväntade kunskaper för årskursen
Sång
Du kan sjunga tillsammans med andra.
Skapa
Du kan med enkla medel skapa musik och gestalta sånger och berättelser med ljud eller rörelser.
Gehör och imitation
Du kan härma rörelser, rytmer och toner i sång och musik.
Uttrycka sig om musik
Du kan berätta vad du tänker och känner när du lyssnar på musik.
Musik och tradition
Du känner igen och kan berätta vad som är typiskt för några instrument. Du känner igen några sånger som är typiska för Sverige.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: