Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Franska revolutionen ht19

Skapad 2019-08-22 16:53 i Storkskolan Sjöbo
Grundskola 7 – 9 Historia
Den franska revolutionen går som en skiljelinje mellan den gamla och den nya tiden. Man hade insett efter Amerikanska frihetskriget att man inte behövde kungar utan att folket kunde styra själv, och Frankrike var i kris efter åratal av dåligt styre av usla kungar. Revolutionen skapade ett nytt Frankrike och förändrade Europa. Kungars makt försvagades och demokratiska tankar växte fram. Kanske kan det vara tack vare Franska revolutionen som du har förmånen att leva i ett demokratiskt samhälle där du själv får välja vem som styr landet efter den ideologi som du anser vara bäst.

Innehåll

Konkreta mål Historia revolutionernas tid

I det här arbetsområdet ska vi lära oss om tre olika revolutioner, vi kommer att börja med Franska revolutionen och lära oss hur den förändrade vår syn på hur samhället ska fungera, efter denna kommer vi att se vilken betydelse den Industriella revolutionen fick för oss och det samhälle vi lever i.

Vi ska också att diskutera kring den Amerikanska revolutionen eller Amerikanska frihetskriget, som det också kallas.

Alla tre har spelat en avgörande roll i världshistorien, utan dessa hade världen antagligen sett annorlunda ut.

Konkreta mål för arbetsområdet blir då att känna till följande:

Vad var det som orsakade de olika förändringarna?

På vilka olika sätt förändrades samhället genom de här revolutionerna?

Vilka grupper i samhället drev på de olika revolutionerna? Och varför gjorde de det?

Vilka vann på revolutionerna och vilka förlorade på dem? Kan du se några skillnader på kort sikt och på lång sikt?

Vilken betydelse har förändringarna som ägde rum under ”revolutionernas tidsålder” för oss som lever idag?


Mål för Franska revolutionen
förstå varför den franska revolutionen är så viktig.
kunna berätta om ”det tredje ståndets väg till makten”.
kunna beskriva kvinnornas roll under franska revolutionen.
förstå bakgrunden till ”skräckväldet”.
kunna förklara varför den unge och fattige Napoleon blev Frankrikes kejsare.
kunna förklara vad ”Wienkongressen” innebar.

Hur ska vi lära
Vi lär oss med hjälp av genomgångar med bildstöd, vi arbetar med strukturerade lektionsplaneringen som visar hur vi ska ta oss an texter och uppgifter i läromedlet. Vi diskuterar de uppgifter vi arbetat med i helklass och grupper. Vi bestämmer tillsammans när vi ska ha våra bedömningstillfällen, vi kan få hjälp med uppläst text och utökad tid när vi har dessa bedömningar. Du får i god tid ut instuderingsuppgifter så att du vet vad du ska kunna och vad som bedöms.

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  Hi
 • kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,
  Hi
 • reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv, och
  Hi
 • använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.
  Hi
 • Centralt innehåll
 • Revolutioner och framväxten av nya idéer, samhällsklasser och politiska ideologier.
  Hi  7-9
 • Vad historiska källor kan berätta om människors och gruppers strävan att påverka och förbättra sina egna och andras levnadsvillkor, till exempel genom uppfinningar, bildandet av fackföreningar och kampen mot slaveri.
  Hi  7-9

Matriser

Hi
Franska revolutionen: Historiamatris Storkskolan

Nivå 0
Ännu inte nått målen för arbetsområdet
Nivå 1
Godtagbar förmåga
Nivå 2
God förmåga
Nivå 3
Utvecklad förmåga
Aspekt 1
Ha kunskaper om förhållanden, skeenden och gestalter
Eleven har ännu inte grundläggande kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder.
Eleven har grundläggande kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder.
Eleven har goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder.
Eleven har mycket goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder.
Ny aspekt
Resonera kring historiska händelser och samhällsförändringar
Eleven visar ännu inte detta genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar, samt om Förintelsen och andra folkmord.
Eleven visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar, samt om Förintelsen och andra folkmord.
Eleven visar det genom att föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar, samt om Förintelsen och andra folkmord.
Eleven visar det genom att föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar, samt om Förintelsen och andra folkmord.
Ny aspekt
Förklara hur människors villkor och värderingar påverkas av tiden
Eleven förklarar ännu inte hur människors villkor och värderingar kan påverkas av den tid de lever i.
Dessutom förklarar eleven hur människors villkor och värderingar kan påverkas av den tid de lever i.
Dessutom förklarar eleven hur människors villkor och värderingar kan påverkas av den tid de lever i.
Dessutom förklarar eleven hur människors villkor och värderingar kan påverkas av den tid de lever i.
Ny aspekt
Undersöka utvecklingslinjer och beskriva samband mellan olika tidsperioder
Eleven kan ännu inte undersöka några utvecklingslinjer inom kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor och då beskriva enkla samband mellan olika tidsperioder.
Eleven kan undersöka några utvecklingslinjer inom kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor och beskriver då enkla samband mellan olika tidsperioder.
Eleven kan undersöka några utvecklingslinjer inom kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor och beskriver då förhållandevis komplexa samband mellan olika tidsperioder.
Eleven kan undersöka några utvecklingslinjer inom kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor och beskriver då komplexa samband mellan olika tidsperioder.
Ny aspekt
Ange fortsättning på utvecklingslinjer med hänvisningar till det förflutna och nuet
Eleven anger ännu inte någon tänkbar fortsättning på dessa utvecklingslinjer och motiverar då ännu inte sitt resonemang med enkla och till viss del underbyggda hänvisningar till det förflutna och nuet
Eleven anger också någon tänkbar fortsättning på dessa utvecklingslinjer och motiverar sitt resonemang med enkla och till viss del underbyggda hänvisningar till det förflutna och nuet
Eleven anger också någon tänkbar fortsättning på dessa utvecklingslinjer och motiverar sitt resonemang med utvecklade och relativt väl underbyggda hänvisningar till det förflutna och nuet.
Eleven anger också någon tänkbar fortsättning på dessa utvecklingslinjer och motiverar sitt resonemang med välutvecklade och väl underbyggda hänvisningar till det förflutna och nuet.
Ny aspekt
Använda historiskt källmaterial och kritiskt granska dem
Eleven kan ännu inte använda historiskt källmaterial för att dra enkla och till viss del underbyggda slutsatser om människors levnadsvillkor, och då föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om källornas trovärdighet och relevans.
Eleven kan använda historiskt källmaterial för att dra enkla och till viss del underbyggda slutsatser om människors levnadsvillkor, och för då enkla och till viss del underbyggda resonemang om källornas trovärdighet och relevans.
Eleven kan använda historiskt källmaterial för att dra utvecklade och relativt väl underbyggda slutsatser om människors levnadsvillkor, och för då utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om källornas trovärdighet och relevans.
Eleven kan använda historiskt källmaterial för att dra välutvecklade och väl underbyggda slutsatser om människors levnadsvillkor, och för då välutvecklade och väl underbyggda resonemang om källornas trovärdighet och relevans.
Ny aspekt
Använda historiska begrepp, analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används
I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven ännu inte använda historiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett relativt väl fungerande sätt.
I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett väl fungerande sätt
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: