Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska åk 6

Skapad 2019-08-22 18:24 i Kopperskolan Stenungsund
En beskrivning av hur vi kommer att arbeta inom ämnet svenska
Grundsärskola 5 – 6 Svenska Svenska
Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Genom språket utvecklar människor sin identitet, uttrycker känslor och tankar och förstår hur andra känner och tänker. Att ha ett rikt och varierat språk är betydelsefullt för att kunna förstå och verka i ett samhälle där kulturer, livsåskådningar, generationer och språk möts.

Innehåll

 

Undervisning

Svenska ; läsa 

Eleverna får möta olika sorters skönlitterära texter för egen läsning och genom högläsning.  Eleverna sammanfattar lästa texter.

Eleverna tränar sig i att förstå det de läser, både det som står direkt i texten och det som står mellan raderna. 

Vi  diskuterar i grupp om händelser, betydelser och syften med och i olika texter.

Eleverna läser enskilt ca 10 minuter varje dag i klassrummet.  Eleverna besöker bibliotek för att låna böcker minst 1 gång i månaden.

Eleverna gör några recensioner av lästa böcker. 

Arbeten som rör läsning och läsförståelse görs: enskilt, tillsammans med en kompis och i grupp. 

 

Svenska; skriva 

Eleverna tränar stavning och att använda skiljetecken.

Eleverna tränar på att skriva olika typer av texter.

Eleverna tränar på att ge och ta emot respons på skrivna texter samt att använda responsen.

Eleverna tränar på att använda dator för att förbättra stavning.

Eleverna  tränar på att söka och sammanställa fakta från olika källor och att bedöma källornas trovärdighet. 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • tala och samtala i olika sammanhang,
  Sv
 • läsa, förstå och reflektera över olika texter,
  Sv
 • skriva texter för olika syften och mottagare,
  Sv
 • bearbeta innehållet i litteratur, bilder, film, teater, drama och andra medier, och
  Sv
 • söka och värdera information från olika källor.
  Sv
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: