Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tema kroppen vt 21

Skapad 2019-08-22 18:29 i Bergviksskolan åk 4-9 Söderhamn
Kroppen
Grundskola 4 – 6 Biologi Kemi
Det här temat handlar om kroppen och dess organ. Du ska få lära dig om skelettet, musklerna, huden, tänderna, celler, blodet, fortplantningen, pubertet, bakterier och virus och mycket annat. Du ska få göra enkla undersökningar som du planerar och dokumenterar.

Innehåll

Undervisning

I undervisningen kommer vi att:

 • arbeta med faktatexter som handlar människokroppen
 • titta på filmer
 • arbeta med biologins ord och begrepp
 • ha gemensamma genomgångar och du kommer att få arbeta självständigt och i grupp
 • planera, genomföra och dokumentera enkla experiment

Mål:

Vi ska lära oss om:

 • känna till var viktiga organ i kroppen är placerade och vilken funktion de har.
 • känna till hur olika organ samspelar i tex matspjälkningen.
 • känna till hur några organ är uppbyggda (tex ögat och örat)
 • kunna genomföra och dokumentera enkla undersökningar
 • känna till hur sjukdomar kan spridas och hur vi kan förhindra detta
 • känna till några historiska upptäckter och hur de påverkat oss

   

Bedömning

Vi kommer bedöma din förmåga att :

 • söka information om kroppen från olika källor samt resonera kring källorna

 • delta i en diskussioner om kroppen samt din muntliga redovisning

 • genomföra  och dokumentera en undersökning

 • beskriva hur kroppen är uppbyggd och hur olika organ fungerar 

 • använda nya ord och begrepp 

 

Du kommer att bedömas genom:

 • din delaktighet vid genomgångar, diskussioner och grupparbeten.
 • dina anteckningar och labbrapporter i temaboken
 • skriftligt/praktiskt prov

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
  Bi
 • genomföra systematiska undersökningar i biologi, och
  Bi
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  Bi
 • Centralt innehåll
 • Hur den psykiska och fysiska hälsan påverkas av sömn, kost, motion, sociala relationer och beroendeframkallande medel. Några vanliga sjukdomar och hur de kan förebyggas och behandlas.
  Bi  4-6
 • Människans organsystem. Organens namn, utseende, placering, funktion och samverkan.
  Bi  4-6
 • Människans pubertet, sexualitet och reproduktion samt frågor om identitet, jämställdhet, relationer, kärlek och ansvar.
  Bi  4-6
 • Några historiska och nutida upptäckter inom biologiområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på naturen.
  Bi  4-6
 • Olika kulturers beskrivningar och förklaringar av naturen i skönlitteratur, myter och konst och äldre tiders naturvetenskap.
  Bi  4-6
 • Enkla fältstudier och experiment. Planering, utförande och utvärdering.
  Bi  4-6
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Bi  4-6
 • Tolkning och granskning av information med koppling till biologi, till exempel artiklar i tidningar och filmer i digitala medier.
  Bi  4-6
 • Fotosyntes, förbränning och några andra grundläggande kemiska reaktioner.
  Ke  4-6
 • Matens innehåll och näringsämnenas betydelse för hälsan. Historiska och nutida metoder för att förlänga matens hållbarhet.
  Ke  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: