Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Mall

Skapad 2019-08-22 18:52 i Gustav Adolfsskolan Alingsås
Alingsås kommunmall. Ändrad 160819.
Grundskola F – 9
*Här beskriver du arbetsområdet *Byt ut bilden här till vänster

Innehåll

Arbetsområde:

En kort inledning som förklarar syfte med arbetsområdet ("Under kommande veckor kommer vi att arbeta med Frihetstiden..." "... Vad har potatisen med 1700-talet att göra?")

Konkreta mål:

Konkretisera syfte och koppla det till centralt innehåll. Detta skall bli de konkreta målen för arbetsområdet dvs beskriva vad eleven förväntas att utveckla och lära utifrån syftet. Vad ska eleven lära sig? Tänk på att formulera målen så att det tydligt framgår hur eleven ska kunna visa sin kunskap. ("Förklara tidsbegreppet Frihetstiden och vad som kännetecknar denna period..." "...jämföra livet på landsbygden med livet i staden i ett venndiagram")

Bedömning:

Jag kommer bedöma din förmåga att:

Beskriv vad som skall bedömas i elevens arbete och hur eleven ska visa sin kunskap utifrån syftet. ( "Jag kommer att bedöma din förmåga att utifrån olika bilder kunna välja ut bilder som representerar frihetstiden och motiverar dina val")

Undervisning:

Här skriver du hur undervisningen kommer att genomföras för att eleven ska utvecklas mot målen. Det bör vara en balans mellan fakta, förmågor och färdigheter. Här bör det finnas en koppling till det centrala innehållet.  ("Vi kommer att titta på filmer om de första politiska partierna och sedan diskutera och jämföra. Vi kommer att bygga modeller av olika miljöer som visar på hur livet kunde vara under 1700-talet")

Den här delen bör innehålla delar som ger säkrar upp att du får in ett brett och varierat underlag för din bedömning. Finns möjligheten för eleven att redovisa sina kunskaper på olika sätt? Vilka redovisningsmodeller passar för vilket innehåll? 

 

Skriv gärna med vilken stödstruktur ni ska använda eller om ni har elevexempel sedan tidigare ("Begreppslista: frihetstiden, hattar och mössor, skiftesreformen, Ostindiska kompaniet" )

 

 

KOPPLA SYFTE OCH CENTRALT INNEHÅLL UNDER KNAPPEN "LÄROPLAN" HÄR NEDAN.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: