👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik

Skapad 2019-08-22 18:53 i Örbyskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola 6 Matematik
Tal och räkning.

Innehåll

Material: Matematikboken gamma

Område: Kapitel 1, sida 8 - 60

Information om boken: 

I matematikboken gamma finns fyra nivåer i varje avsnitt, Ett, Två, Tre och Fyra. Eleverna väljer själva om de ska börja på nivå Ett, Två eller Tre. Ett rimligt minimikrav för varje avsnitt är att eleverna räknar alla uppgifter på den nivå de börjar samt merparten av uppgifterna på efterföljande nivå. 

Planerade period för området: 

Vecka 35 - 39

Vecka 35: Avsnitt (1.1) Tal och räkning :motsvarande sidor 8 - 13

Vecka 36: Avsnitt (1.2 samt 1.3) Bråkform och blandad form, Bråkform och decimalform :motsvarande sidor 16 - 29

Vecka 37: Avsnitt (1.4 samt 1.5) Hur stor är delen, De fyra räknesätten: motsvarande sidor 30 - 41

Vecka 38: Avsnitt (1.4 samt 1.5) fortsättning

Vecka 39: Repetition för området hittills ( 1.1 - 1.5)

Vecka 40: Avsnitt (1.6 och 1.7) Räkna med miniräknare, På utflykt med kanot: motsvarande sidor 48 - 50

Vecka 41: Blandade uppgifter: motsvarande sidor 51 - 59 samt repetitionsuppgifter, diagnos. 

Vecka 42: Ett skriftligt prov blir på tisdag under lektionstid. (uppdaterad 2019- 10 - 1)

 

Hemläxa: Varje fredag får elever en hemläxa, eleverna skall arbeta hemma på egen hand och rätta svar på egen hand. Elevernas arbete skall sparas i ett separat anteckningsbok. Hemläxa hittar man antingen i matematikboken från och med sidan 292 eller på nätet:  http://www.matematikboken.com/Matematikboken/Laxor.html

 

Årskurs sex har det nationella provet i matematik

Del A: Muntligt prov (grupp) Någon dag av mellan vecka 45 - 50

Del B + C: Skriftliga prov (individuellt) Onsdag 5 maj 2020

Del D + E: Skriftliga prov (individuellt) Fredag 7 maj 2020

 

 

 

 

 

 

 

När du arbetat med det här kapitlet behöver du kunna...

 • hur vårt talsystem och några andra talsystem är uppbyggda
 • samband mellan tal i bråkform och decimalform
 • sambandet mellan bråkform och decimalform
 • sambandet mellan andelen, delen och det hela
 • beräkningar med de fyra räknesätten med skriftliga metoder och miniräknare 
 • förklara och motivera utifrån dina kunskaper om begreppen i kapitlet

 

 

Uppgifter

 • Läxa 1

 • Läxa 2

 • Läxa 3

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Rationella tal och deras egenskaper.
  Ma  4-6
 • Positionssystemet för tal i decimalform.
  Ma  4-6
 • Tal i bråk- och decimalform och deras användning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Tal i procentform och deras samband med tal i bråk- och decimalform.
  Ma  4-6
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  4-6
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Det binära talsystemet och hur det kan tillämpas i digital teknik samt talsystem som använts i några kulturer genom historien, till exempel den babyloniska.
  Ma  4-6