Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Människan och maten

Skapad 2019-08-22 19:00 i Arbråskolan F-9 Bollnäs
Varför är vissa områden mycket tätbefolkade och andra områden nästan tomma på människor?
Grundskola 7 – 9 Geografi
Varför är vissa områden mycket tätbefolkade och andra områden nästan tomma på människor?

Innehåll

Du kan aldrig träna nog många gånger på de viktiga sambanden. Du kommer att ha glädje av
det många gånger senare i livet, speciellt så länge du studerar.
I denna övning får du möjligheten att träna på tio nya samband.

Provuppgiften 
Förklara for mig sambandet mellan befolkningstäthet, utbildning och mat.

 

Uppgiften prövar följande del av kunskapskravet
Eleven kan resonera om olika ekologiska, ekonomiska och sociala hållbarhetsfrågor och redogör då för enkla och till viss del/utvecklade och relativt väl/välutvecklade och väl underbyggda förslag på lösningar där några konsekvenser för människa, samhälle och natur vägs in.

 

I exemplet nedan får du hjälp kring hur du kan tänka under provuppgiften

Tänk dig att frågan skulle vara:
-Förklara på vilket sätt tillgången på rent vatten kan förbättra ett barns hälsa, villkor, framtid och en nations utveckling

E
Inte låta de arbeta och gå flera km efter vatten.
Kommentar: Eleven förklarar med ett enkelt orsakssamband hur barnens villkor kan förbättras om tillgången till rent vatten ökar.

C
I områden med orent vatten sprids sjukdomar lätt. Om vattnet hade varit rent så skulle inte några ovälkomna bakterier spridas. Barn har sämre immunförsvar än vuxna så de blir extra utsatta. Barn skulle få större chans att överleva.
Kommentar: Elevsvaret innehåller ett komplext orsakssamband  där vattnets betydelse för barns hälsa förklaras i flera led. Eleven värderar vattnets betydelse utifrån en infallsvinkel (barns hälsa).

A
Genom att inte behöva oroa sig över att inte få vatten kan de fokusera på andra saker, som att skaffa sig utbildning eller leka. Skaffar dem sig utbildning kan de vara med och driva en nation framåt med ekonomisk tillväxt som följd. Risken för att bli sjuk minskar, därigenom också risken för att dö ung eller ligga samhället till last med sjukdomar vilket kostar pengar. Med rent vatten kan de känna sig friska och pigga och orka med allt de egentligen vill göra även på fritiden.
Kommentar: Elevsvaret innehåller ett komplext orsakssamband där eleven förklarar sambandet mellan rent vatten, hälsa och möjlighet till skolgång/fritid. Eleven värderar därmed vattnets betydelse utifrån olika infallsvinklar (barns hälsa, utbildning, fritid)

Uppgifter

  • Sambandet mellan befolkningen, utbildningen och maten

Matriser

Ge
Människan och maten

Sambandet befolkningstäthet, utbildning och mat.

  • Ge  E 9   Eleven har grundläggande kunskaper om samspelet mellan människa, samhälle och natur, och visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av befolkningsfördelning, migration, klimat, vegetation och klimatförändringar i olika delar av världen.
  • Ge  E 9   Eleven kan resonera om olika ekologiska, ekonomiska och sociala hållbarhetsfrågor och redogör då för enkla och till viss del underbyggda förslag på lösningar där några konsekvenser för människa, samhälle och natur vägs in.
  • Ge  C 9   Eleven har goda kunskaper om samspelet mellan människa, samhälle och natur, och visar det genom att föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av befolkningsfördelning, migration, klimat, vegetation och klimatförändringar i olika delar av världen.
  • Ge  C 9   Eleven kan resonera om olika ekologiska, ekonomiska och sociala hållbarhetsfrågor och redogör då för utvecklade och relativt väl underbyggda förslag på lösningar där några konsekvenser för människa, samhälle och natur vägs in.
  • Ge  A 9   Eleven har mycket goda kunskaper om samspelet mellan människa, samhälle och natur, och visar det genom att föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av befolkningsfördelning, migration, klimat, vegetation och klimatförändringar i olika delar av världen.
  • Ge  A 9   Eleven kan resonera om olika ekologiska, ekonomiska och sociala hållbarhetsfrågor och redogör då för välutvecklade och väl underbyggda förslag på lösningar där några konsekvenser för människa, samhälle och natur vägs in.
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Samspel människa, samhälle och natur
Eleven har grundläggande kunskaper om samspelet mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen
Eleven har goda kunskaper om samspelet mellan människa, samhälle och natur, och visar det genom att föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av befolkningstäthet, utbildning och födan i världen.
Eleven har mycket goda kunskaper om samspelet mellan människa, samhälle och natur, och visar det genom att föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av befolkningstäthet, utbildning och födan i världen.
Hållbarhetsfrågor & förslag på lösningar
Eleven kan resonera om olika ekologiska, ekonomiska och sociala hållbarhetsfrågor och redogör då för enkla och till viss del underbyggda förslag på lösningar där några konsekvenser för människa, samhälle och natur vägs in.
Eleven kan resonera om olika ekologiska, ekonomiska och sociala hållbarhetsfrågor och redogör då för utvecklade och relativt väl underbyggda förslag på lösningar där några konsekvenser för människa, samhälle och natur vägs in.
Eleven kan resonera om olika ekologiska, ekonomiska och sociala hållbarhetsfrågor och redogör då för välutvecklade och väl underbyggda förslag på lösningar där några konsekvenser för människa, samhälle och natur vägs in.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: