Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ljud/hörsel och ljus/syn HT År 6

Skapad 2019-08-22 20:06 i Hannaskolan Grundskolor
Grundskola 6 Fysik NO (år 1-3) Biologi
Nu undersöker vi hur ljudet och hörseln fungerar och hänger ihop, samma sak med ljuset och synen. Hur kan vi uppfatta färger? Kan ljud färdas i vatten?

Innehåll

Konkretiserade mål

Du ska:

 • kunna förklara hur man hör
 • kunna förklara hur man ser
 • veta vad ljud är och hur det uppkommer
 • veta vad ljus är och hur det uppkommer
 • veta något om hörselskador
 • veta något om synskador

Arbetssätt

Vi kommer att titta på film om ljus och ljud. Eleverna kommer också att få genomföra laborationer om ljud och ljus, om hörsel och syn. Vi kommer tillsammans att prata om detta, titta på bilder och läsa i böcker.

Begrepp

De här begreppen är centrala:

 • ljudvågor
 • hertz
 • decibel
 • infraljud
 • ultraljud
 • brytning
 • konkav
 • konvex
 • lins

Bedömning

Du ska visa dina kunskaper genom att:

 • göra ett större läxförhör 
 • vara aktiv på laborationerna
 • delta i diskussioner både i små och stora grupper
 • göra två små läxförhör om ljud och ljus

Uppgifter

 • Läxförhör Ljus och Syn

 • Läxförhör Ljud och Hörsel

Kopplingar till läroplanen

 • kan använda kunskaper från de naturvetenskapliga, tekniska, samhällsvetenskapliga, humanistiska och estetiska kunskapsområdena för vidare studier, i samhällsliv och vardagsliv,
  Gr lgr11
 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • genomföra systematiska undersökningar i biologi, och
  Bi
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  Bi
 • genomföra systematiska undersökningar i fysik, och
  Fy
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  Fy
 • Centralt innehåll
 • Människans organsystem. Organens namn, utseende, placering, funktion och samverkan.
  Bi  4-6
 • Enkla fältstudier och experiment. Planering, utförande och utvärdering.
  Bi  4-6
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Bi  4-6
 • Hur ljud uppstår, breder ut sig och uppfattas av örat.
  Fy  4-6
 • Ljusets utbredning från vanliga ljuskällor och hur detta kan förklara ljusområdens och skuggors form och storlek samt hur ljus uppfattas av ögat.
  Fy  4-6
 • Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.
  Fy  4-6
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter såväl med som utan digitala verktyg.
  Fy  4-6
 • Tolkning och granskning av information med koppling till fysik, till exempel artiklar i tidningar och filmer i digitala medier.
  Fy  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: