Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

HT19 Hälsa & Rörelse

Skapad 2019-08-22 20:36 i Holstagårdsskolan Helsingborg
Grundskola 9 Idrott och hälsa
Friluftsliv och utevistelse är bra för oss människor. Du ska få möjlighet att uppleva det genom vårt cykelläger till Mölle och vandringen på Kullaberg. Du ska försöka bli mer medveten om vad en god hälsa är för just dig. Hur ser din hälsa ut nu som 16-åring? Finns det faktorer som påverkar din hälsa? Hur aktiv är din vardag och vilka val gör du för att ha en god och hållbar hälsa? Rörelse och träning är en bra faktor som påverkar din hälsa positivt. Du kommer att få träna olika aktiviteter för att utveckla din uthållighet, styrka och rörlighet.

Innehåll

Inledning och syfte

 

Du ska få möjlighet att genomföra och anpassa utevistelser och friluftsliv efter olika förhållanden och miljöer under vårt läger till Mölle. Friluftsliv och Hälsa har många samband som du ska bli mer förtrogen med.

 

Du ska träna dig i hur du på bästa sätt kan planeras, organiseras och genomföras olika friluftsaktiviteter. Du ska träna och öva på att använda olika kartor och hitta och ta dig fram i skog och terräng.

Du ska nu få möjlighet att reflektera över din egen hälsa. Utifrån en hälsocirkel ska du undersöka hur olika faktorer påverkar din hälsa.Du kommer att få ta del av Anders Hansens sommarprat i P1 och andra artiklar om hälsa.


Arbetssätt

Projektbeskrivning Friluftsliv och Hälsa

Lgr 11 Syfte:

genomföra och anpassa utevistelser och friluftsliv efter olika förhållanden och miljöer.

planera, praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån olika synsätt på hälsa, rörelse och livsstil

Centralt innehåll:

 •  Att orientera i okända miljöer med hjälp av kartor och andra hjälpmedel för positionering, såväl med som utan digitala verktyg.

 • Hur olika friluftslivsaktiviteter kan planeras, organiseras och genomföras.

 • Rättigheter och skyldigheter i naturen enligt allemansrätten.

 • Kulturella traditioner i samband med friluftsliv och utevistelse.

 • Badvett och säkerhet vid vatten vintertid. Hantering av nödsituationer i och vid vatten med alternativa hjälpredskap, enligt principen för förlängda armen.

 • Olika definitioner av hälsa, samband mellan rörelse, kost och hälsa och sambandet mellan beroendeframkallande medel och ohälsa.

Kunskapskrav:

(E)  Eleven planerar och genomför friluftsaktiviteter med viss anpassning till olika förhållanden, miljöer och regler. Dessutom kan eleven med viss säkerhet orientera sig i okända miljöer och använder då kartor och andra hjälpmedel.

(E) Eleven kan även utvärdera aktiviteterna genom att samtala om egna upplevelser och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om hur aktiviteterna tillsammans med kost och andra faktorer kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.

Arbetsuppgift:

Friluftsliv och utevistelse

 • Planera och delta i gruppen inför lägret packlista, karta och matlagens matval

 • Genomföra och delta i lägrets olika delar (cykling, vandring, olika friluftsaktiviteter och matlagning)

 • Följa regler och säkerhet under lägret 

 • Ta ansvar och delta i gruppuppgiften kring filmen 

 • Skriva din enskilda reflektion - kolla “stödfrågorna” och använd som stöd 

 • Orientering i skogen

Gruppuppgift: Göra en film om stormkök, allemansrätten, packning och utrustning, tältning, vandring och cykling för att visa din kunskap i planera/genomföra en friluftsaktivitet.Filmen ska innehålla alla delar och vara 10-15 min lång. Tänk på att fota och filma under era två dagar. Fredagen den 30/9  och onsdagen den 4/9 redigerar ni och får ihop filmen.Tänk på att fördela arbetet väl i gruppen.

Enskild skriftlig reflektion 

 • Vad är friluftsliv för dig?

 • Har du någon egen erfarenheter av friluftsliv?

 • Vad är viktigt att tänka på när du ska vistas utomhus och i naturen? Vad behöver du ta hänsyn till?

 • Vilka hälsovinster kan du få av utevistelse och att utöva friluftsliv?

 • Vilka hinder och svårigheter anser du att det är med att utöva friluftsliv?

 • Vilka “faktorer” gjorde att du lyckades planera och genomför lägret till Mölle?

 • Vilka “faktorer” gjorde att din upplevelse vid lägret till Mölle blev mindre positiva? 

 • Vilka utmaningar bemästrade du?

 • Vilka minnen tar du med dig från denna friluftsupplevelse?

 • Har du lärt dig något nytt om friluftsliv och utevistelse?Hälsa 

 

 • Lyssna på Anders Hansens “sommarpratare P1”

 • Läs artiklar relaterat till Hälsa - finns i classroom

 • Göra en hälsocirkel med resonemang kring din egen hälsa och faktorer som påverkar den

 • Trycka på faktorer du ska tänka på under ditt sista år i grundskolan och motivera/resonera hur de påverkar din hälsa.

 • Du behöver referera till minst en “källa” i ditt resonemang.  

 • Olika aktiviteter på idrottslektionerna

 

I detta projekt kommer du att  träna och få en ökad förståelse för följande saker:

 • din uthållighet/styrka och rörelses betydelse i de olika aktiviteterna
 • hur olika faktorer påverkar din hälsa
 • hur motion och träning stärker din hjärna
 • hur aktiv du är under ditt dygn
 • orientering i olika terränger och miljöer
 • din förmåga att planera, organisera och genomföra olika friluftsaktiviteter

 

Bedömning

Bedömningen finns i matrisen HT19 Friluftsliv & Hälsa

Du kommer att bedömas utifrån:

 •  din komplexa rörelse i de olika aktiviteterna utifrån din komplexa rörelse
 • din förmåga att läsa kartan och välja effektiva vägval för att hitta och ta dig fram till kontrollerna
 • hur du utvärdera hur olika faktorer påverkar din hälsa och din faktakälla.
 • hur du kopplar ihop sambanden mellan rörelse, kost och hälsa i din reflektion
 • hur du utvärdera ditt friluftsliv för att förstärka hur du har planerat och genom,fört olika friluftsaktiviteter 

Matriser

Idh
HT19 - Friluftsliv & Hälsa

F
E
C
A
Rörelse -
Din rörelse i de olika aktiviteterna vi genomför på lektionerna.
Du kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar komplexa rörelser i olika miljöer och varierar och anpassar dina rörelser till viss del till aktiviteten och sammanhanget.
Du kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar komplexa rörelser i olika miljöer och varierar och anpassar dina rörelser relativt väl till aktiviteten och sammanhanget.
Du kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar komplexa rörelser i olika miljöer och varierar och anpassar dina rörelser väl till aktiviteten och sammanhanget.
Friluftsliv - Orintering
Du kan med viss säkerhet orientera i okända miljöer med hjälp av kartor.
Du kan med relativt god säkerhet orientera i okända miljöer med hjälp av kartor.
Du kan med god säkerhet orientera i okända miljöer med hjälp av kartor.
Hälsa - din Hälsoreflektion
Hur du reflekterar och kopplar ihop hur olika faktorer påverkar din hälsa i din hälsoreflektion.
Du kan utvärdera aktiviteterna genom att samtala om egna upplevelser och föra enkla och tillviss del underbyggdaresonemang om hur aktiviteterna tillsammans med kost och andra faktorer kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.
Du kan utvärdera aktiviteterna genom att samtala om egna upplevelser och föra utvecklande och relativt väl underbyggda esonemang om hur aktiviteterna tillsammans med kost och andra faktorer kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.
Du kan utvärdera aktiviteterna genom att samtala om egna upplevelser och föra välutvecklande och väl underbyggdaresonemang om hur aktiviteterna tillsammans med kost och andra faktorer kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.
Friluftsliv och Utevistelse
Hur du visar din förmåga att organisera, planera och genomföra olika friluftsaktiviteter
Du kan planera och genomföra friluftsaktiviteter med viss anpassning till olika förhållanden, miljöer och regler.
Du kan planera och genomföra friluftsaktiviteter med relativt god anpassning till olika förhållanden, miljöer och regler.
Du kan planera och genomföra friluftsaktiviteter med god anpassning till olika förhållanden, miljöer och regler.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: