Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Revolutionernas tid

Skapad 2019-08-22 20:43 i Färsingaskolan Sjöbo
Grundskola 9 Historia Svenska som andraspråk Svenska
Amerikanska revolutionen, franska revolutionen, industriella revolutionen, ryska revolutionen, revolutionen i Iran... Vad betyder egentligen begreppet revolution? USA - hur blev det landet till? Varför var bönderna så upprörda i Frankrike under slutet på 1700-talet och hur kunde de leda till en revolution? Hur gick det till när de flesta människor började arbeta i fabriker istället för med jordbruk? Vilken är vår nästa revolution tror du? Att läsa på mellan och bortom raderna - Hur lever människor under revolutioner? Vad får vi egentligen veta om människors livsöden genom att läsa autentiska texter?

Innehåll

Mål för arbetet

När du är färdig med arbetsområdet är målet att du:

 

ska veta vad en revolution är

i stora drag kan händelseförloppet av följande revolutioner: amerikanska, franska och industriella

kan placera in några personer, händelser och begrepp i rätt tid och plats (George Washington, 4th July, Boston tea party, Ludvig XVI, Marie Antoinette, Eden i bollhuset, Bastiljen, Giljotin, Upplysningen, Voltaire, Montesquieu, Rousseau, "frihet, jämlikhet & broderskap", Napoleon, Flygande skytteln, Spinning Jenny, ångmaskin, urbanisering, arbetarrörelsen & fackförening)

förstår och kan förklara orsaker/bakgrund till franska revolutionen och industriella revolutionen

förstår och kan förklara konsekvenserna av franska revolutionen och industriella revolutionen, t.ex hur de har påverkat människors liv

kan göra en källkritisk analys av historia källor

utifrån dina kunskaper om historiska revolutioner kan ge förslag över möjliga framtida revolutioner 

Svenska - 

Ska kunna förstå, tolka och analysera texter som är skrivna av både kvinnor och män från olika tider

Ska kunna se texters budskap och syfte

Ska kunna förstår och tolka hur texter kan se ut beroende på vem som skrivit den och i vilket sammanhang (historiskt och kulturellt) den blev skriven. 

Undervisning - arbetssätt

Vi kommer inleda arbetsområdet med att ni kommer få göra en samarbetstankekarta utifrån begreppet revolution

Du kommer att få lärarledd undervisning om händelseförloppet av amerikanska (kort), franska och industriella revolutionen

Vi kommer att ha gruppdiskussioner utifrån frågeställningar kring orsaker och konsekvenser så att ni tillsammans kommer fram till och bildar en förståelse hur det kunde hända, varför och vad som hände sedan. 

Jag kommer att koppla till händelser i nutid där ni ska försöka se likheter och fundera över revolutioner idag och i framtiden.

Ni kommer att få läsa flera historiska källor från denna tid och repetera de källkritiska kriterierna tidskriteriet, tendenskriteriet, beroendekriteriet och rimlighetskriteriet för att kunna göra en källkritisk analys. 

Svenska - 

I svenska kommer vi arbeta med tre autentiska och olika texter skrivna under franska revolutionen.

Arbetet med texterna kommer ske individuellt, i grupp och i helklass.

Vi övar på läsförståelse och att tolka och analysera texter utifrån historiska och kulturella sammanhang.

Elevinflytande

Ni kommer att ha två examinationsuppgifter varav en har ni möjlighet att bestämma hur ni vill visa era kunskaper. 

 

Bedömning

Hur väl du kan resonera om orsaker och konsekvenser, förklara hur människors liv har förändrats i och med en revolution och kunna ge förslag på hur det kan komma att se ut i framtiden, baserat på fakta och kunskaper. Detta kommer du först att få träna på, få feedback på för att sedan förbättra. 

Hur väl du kan göra en källkritisk analys (denna examination görs vid ett och samma tillfälle). Detta kommer du först att få träna på, få feedback på för att sedan förbättra. 

Svenska -

Hur väl du kan läsa på, mellan och bortom raderna.

Hur du tolkar och analyserar text i ett historiskt och kulturellt sammanhang. 

 

Matriser

Hi Sv SvA
Revolutionernas tid

Rubrik 1

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Aspekt 1

Hi Sv SvA
Orsaker & konsekvenser + utvecklingslinjer

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Orsaker
Du kan ge exempel på några orsaker till en revolution.
Du kan ge exempel på några orsaker till en revolution. Du beskriver något av dina exempel. Du resonerar i något led vid något tillfälle.
Du kan ge exempel på några orsaker till en revolution. Du beskriver några av dina exempel. Du resonerar i flera led vid några tillfällen. Du resonerar utifrån mer än ett perspektiv t.ex. fördelar och nackdelar och/eller olika perspektiv och/eller på lång sikt och kort sikt.
Du kan ge exempel på några orsaker till en revolution. Du beskriver dina exempel. Du resonerar i flera led vid några tillfällen. Du resonerar utifrån flera perspektiv, t.ex. fördelar och nackdelar och/eller olika perspektiv och/eller på lång sikt och kort sikt.
Konsekvenser/följder
Du kan ge exempel på några följder av en revolution.
Du kan ge exempel på några följder av en revolution. Du beskriver något av dina exempel. Du resonerar i något led vid något tillfälle.
Du kan ge exempel på några följder av en revolution. Du beskriver några av dina exempel. Du resonerar i flera led vid några tillfällen. Du resonerar utifrån mer än ett perspektiv t.ex. fördelar och nackdelar och/eller olika perspektiv och/eller på lång sikt och kort sikt.
Du kan ge exempel på några följder av en revolution. Du beskriver dina exempel. Du resonerar i flera led vid några tillfällen. Du resonerar utifrån flera perspektiv, t.ex. fördelar och nackdelar och/eller olika perspektiv och/eller på lång sikt och kort sikt.
Utvecklingen av människans levnadsvillkor
Du kan ge exempel på hur människans liv förändrades i och med revolutionen. Sambandet du visar på är lätt att identifiera (relativt uppenbart).
Du kan förklara hur människors liv förändrades över tid i och med revolutionen. Sambandet du visar på är lätt att identifiera (relativt uppenbart). Du resonerar i något led.
Du kan förklara hur människors liv förändrades över tid i och med revolutionen. Sambanden du visar på är mindre uppenbara (svårare att hitta). För att visa på sambanden resonerar du i flera led vid något tillfälle.
Du kan förklara hur människors liv förändrades över tid i och med revolutionen. Sambanden du visar på är mindre uppenbara (svårare att hitta). För att visa på sambanden resonerar du i flera led vid något tillfälle. Du resonerar utifrån olika perspektiv.
Förslag på fortsättning
Du ger ett rimligt förslag på framtida utveckling. T.ex. en ny revolution, teknisk utveckling, demokratins utveckling
Du ger ett rimligt förslag på framtida utveckling. T.ex. en ny revolution, teknisk utveckling, demokratins utveckling Du motiverar med stöd i fakta.
Du ger ett rimligt förslag på framtida utveckling. T.ex. en ny revolution, teknisk utveckling, demokratins utveckling Du motiverar med stöd i fakta. Du motiverar utifrån det förflutna eller nuet.
Du ger ett rimligt förslag på framtida utveckling. T.ex. en ny revolution, teknisk utveckling, demokratins utveckling Du motiverar med stöd i fakta. Du motiverar utifrån det förflutna och nuet. Du problematiserar ditt resonemang (å ena sidan, å andra sidan)

Hi Sv SvA
Historiska källor

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Värderar källa utifrån tidskriteriet, tendenskriteriet, beroendekriteriet, rimlighetskriteriet
Du ger en rimlig förklaring till varför en källa är användbar eller ej.
Du använder något källkritiskt kriterie på ett korrekt sätt för att diskutera trovärdighet
Du använder några eller alla källkritiska kriterier på ett korrekt sätt för att diskutera trovärdighet
Du använder alla källkritiska kriterier på ett korrekt sätt och problematiserar källornas trovärdighet
Källans användbarhet
Du har ett rimligt resonemang om vad en källan skulle kunna användas till
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: