Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Klimat och miljö

Skapad 2019-08-22 20:52 i Österledskolan Halmstad
Grundskola F
Vad innebär hållbar utveckling och vilka globala mål är uppsatta att nå 2030? Kommer dessa mål kunna uppnås? Var befinner vi oss idag gentemot målen? Vad kan du som individ göra för att bidra till ett hållbart samhälle, vad kan olika företag göra för att bidra och vad kan vår omvärld göra för att bidra till att motverka klimatförändringarna?

Innehåll

 VAD?

Vi ska nu ägna några veckor för att utveckla förmågorna att kunna studera och analysera hur vi människor påverkar jorden vi bor på. Efter att arbetsområdet har avslutats ska vi ha lärt oss mer om global uppvärmning, klimatförändringar och det ekologiska fotavtrycket.   Vi ska även fundera på frågor som vilket ansvar vi människor har inför den jord vi lever på, vad kan vi påverka, och vad kan vi inte påverka.

HUR?

Vi kommer träna och utveckla förmågorna genom att ha föreläsningar kring ämnet, gruppdiskussioner, gruppövningar samt en praktisk övning som går ut på att intervjua er där hemma kring hållbar utveckling, och vilka medvetna val som kan görs i vardagen.

 

 BEDÖMNING?

 

Arbetsområdet kommer att avslutas vecka 37 och kommer att delas upp i två olika bedömningssituationer. Den begreppsliga förmågan kommer att bedömas i form av ett begreppsprov och den analytiska förmågan kommer att bedömas genom en resonemangsfråga under lektionstid under ett par lektioner.

 

Resonemangsfrågan kommer att fokusera på att dels förklara vad som menas med global uppvärmning, dels presentera några viktiga åtgärder för att begränsa fortsatta klimatförändringar.

 

Resonemanget bör utgå från följande tre olika nivåer gällande vilka åtgärder som kan genomföras för att uppnå ett välutvecklat resonemang:

 

  • Individnivå

  • Grupp/Företag/lokal nivå

  • Samhälls/Internationell nivå

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: