Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Folkmusik från olika kulturer

Skapad 2019-08-22 21:09 i Stordammens skola Uppsala
Fördjupning inom musik från olika kulturer
Grundskola 7 Musik
Fördjupningsarbete inom folkmusik samt ensemblespel

Innehåll

Planeringen innehåller 2 olika uppgifter:

Teoretisk uppgift

 • Tid: 3 lektioner
 • Redovisning:Ni ska skapa en presentation i Power point eller liknande program där ni har med samtliga huvudfrågor, underfrågorna är till för dig att forma ditt arbete. Presentationerna kommer att redovisas inför klassen efter 3 lektioner
 • Uppgift:
  • Gör en grupp/enskild presentation kring folkmusik från en valfri kultur, ni kan hitta fakta och information på https://varldsmusik.se/
  • Man kan jobba 1-3 personer per presentation.
 • Följande ska vara med i presentationen
 1. Från vilken kultur kommer musiken ifrån och varför har du valt musik från denna kultur?
 2. Hur används musiken inom denna kultur? 
  1. Är det en rituell låt
  2. är det en låt för rekreation dvs avslappning
  3. är det mer vardagsmusik
  4. har musiken en ceremoniell funktion
  5. är musiken något som används av både män och kvinnor
  6. använder man musiken i filmer eller i andra typer av medier m.m.
 3. Hur tror du att denna låt påverkar människor som lyssnar på den
  1. vilka tankar väcks kring låten
  2. hur påverkas man fysiskt av låten, som för att dansa eller hamna i trans
  3. hur påverkas man känslomässigt av låten
 4. Vilka instrument finns inom denna sorts folkmusik
  1. är det något instrument som är specifikt kring denna kultur
  2. inom vilken instrumentfamilj hör detta instrument till
  3. vilken funktion har instrumentet i musiken, är det ett centralt instrument, är det ett melodi instrument, används det för att ge signaler, skapa trans m.m.
 5. Vad är speciellt med denna sortens musik, dvs karaktärsdrag hur känner vi igen musik från denna kultur
  1. Acapella = utan instrument
  2. mycket trummor, olika rytmer
  3. Muntlig tradition
 6. Musikexempel från denna kultur

Speluppgift:

 • Tid: 6 lektioner
 • Redovisning:Alla i gruppen ska visa upp sina kunskaper i ackordsspel, basspel och slagverk. Det är en gruppuppgift så det handlar även om att anpassa sig till andra och samspela. Vid redovisningstillfället kommer grupperna att spelas in och  man kommer att rotera så att alla hinner visa alla instrument minst 1 gång vid tillfället.
 • Uppgift: Grupperna blir satta av läraren och varje grupp får välja en låt. Ingen grupp i samma klass kan ha samma låt som någon annan. Vi kommer att jobba med att träna på samtliga instrument inom ackord (Piano, Gitarr, Ukulele) inom bas och inom slagverk. Alla förväntas visa upp sina kunskaper.
 • Utvärdering: Efter uppspelet ska var och en svara på en enskild utvärdering enligt länken i uppgiften Musik utvärdering. När gruppen sedan har fått tillgång till sina filmer så ska man svara på ytterligare en utvärdering som man gå svarar på i grupp.

 

 

Uppgifter

 • Musikutvärdering efter filmer

 • Musik grupputvärdering

 • Musik grupputvärdering

 • Uppspel av folkmusiklåtar

 • Musik utvärdering

 • Musik utvärdering

 • Uppspel av folkmusiklåtar

 • Musik utvärdering

 • Uppspel av folkmusiklåtar

 • Redovisning och inlämning av presentation

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • spela och sjunga i olika musikaliska former och genrer,
  Mu
 • analysera och samtala om musikens uttryck i olika sociala, kulturella och historiska sammanhang.
  Mu
 • Centralt innehåll
 • Sång, melodispel och ackompanjemang i ensembleform med genretypiska musikaliska uttryck.
  Mu  7-9
 • Gehörsmusicerande efter musikaliska mönster i olika genrer.
  Mu  7-9
 • Rytmisk och melodisk improvisation till trumkomp, ackordföljder eller melodislingor med röst och instrument.
  Mu  7-9
 • Musikalisk gestaltning där olika uttrycksformer kombineras.
  Mu  7-9
 • Hur rösten kan varieras i flerstämmiga, vokala uttryck i olika genrer.
  Mu  7-9
 • Ackord- och melodiinstrument, bas och slagverk för spel i olika ton- och taktarter.
  Mu  7-9
 • Musiksymboler och notsystem, noter, tabulatur, ackordbeteckningar och grafisk notation.
  Mu  7-9
 • Ljudets och musikens fysiska, tanke- och känslomässiga påverkan på människan. Musikens funktion för att markera identitet och grupptillhörighet i olika kulturer, med fokus på etnicitet och kön.
  Mu  7-9
 • Hur musik används i olika medier, till exempel i film och datorspel.
  Mu  7-9
 • Instrument och deras funktion i olika genrer och sammanhang, till exempel i en symfoniorkester eller i ett rockband.
  Mu  7-9
 • Konstmusik, folkmusik och populärmusik från olika epoker. Framväxten av olika genrer samt betydelsefulla tonsättare, låtskrivare och musikaliska verk.
  Mu  7-9

Matriser

Mu
MUSIK Alla kunskapskrav åk 7-9 Stordammen

Kommunicera och reflektera

insats
E
C
A
Musikens betydelse nu och då
Jag kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om musikens olika funktioner och vilken betydelse den har och historiskt har haft för individer och samhällen
Jag kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om musikens olika funktioner och vilken betydelse den har och historiskt har haft för individer och samhällen
Jag kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om musikens olika funktioner och vilken betydelse den har och historiskt har haft för individer och samhällen
Karaktärsdrag från genrer, epoker och kulturer
Jag kan i viss utsträckning urskilja och jämföra musikaliska karaktärsdrag från olika genrer, epoker och kulturer
Jag kan i relativt hög utsträckning urskilja och jämföra musikaliska karaktärsdrag från olika genrer, epoker och kulturer.
Jag kan i hög utsträckning urskilja och jämföra musikaliska karaktärsdrag från olika genrer, epoker och kulturer
Instrument och dess funktioner
Jag kan med viss säkerhet urskilja olika instrument och instrumentgrupper och beskriva deras funktion i olika sammanhang
Jag kan med relativt god säkerhet urskilja olika instrument och instrumentgrupper och beskriva deras funktion i olika sammanhang
Jag kan med god säkerhet urskilja olika instrument och instrumentgrupper och beskriva deras funktion i olika sammanhang.

Mu
MUSIK Alla kunskapskrav åk 7-9 Stordammen

Sång

insats
E
C
A
Jag kan delta i gemensam sång och följer då med viss säkerhet rytm och tonhöjd.
Jag kan delta i gemensam sång och följer då med relativt god säkerhet rytm och tonhöjd.
Jag kan delta i gemensam sång och följer då med god säkerhet rytm och tonhöjd.

Instrument

insats
E
C
A
Melodiinstrument
Jag kan spela enkla melodier med viss tajming
Jag kan spela enkla melodier med relativt god tajming
Jag kan spela enkla melodier med god tajming
Bas
Jag kan spela enkla basstämmor med viss tajming
Jag kan spela enkla basstämmor med relativt god tajming
Jag kan spela enkla basstämmor med god tajming
Slagverk
Jag kan spela enkla slagverksstämmor med viss tajming
Jag kan spela enkla slagverksstämmor med relativt god tajming
Jag kan spela enkla slagverksstämmor med god tajming
Ackordinstrument
Jag kan ackompanjera på ett ackordinstrument och byter då ackord med visst flyt.
Jag kan ackompanjera på ett ackordinstrument och byter då ackord med relativt gott flyt.
Jag kan ackompanjera på ett ackordinstrument med passande karaktär och byter då ackord med gott flyt.
Musicerande
Jag anpassar i viss mån min stämma till helheten genom att lyssna och till viss del uppmärksamma vad som sker i musicerandet
Jag anpassar min stämma relativt väl till helheten genom att lyssna och i relativt hög grad uppmärksamma vad som sker i musicerandet
Jag anpassar min stämma väl till helheten genom att lyssna och i hög grad uppmärksamma vad som sker i musicerandet
Skicklighet på instrument
Jag sjunger eller spelar på något instrument i någon genre med delvis fungerande teknik och i viss mån passande karaktär.
Jag sjunger eller spelar på något instrument i någon genre med relativt väl fungerande teknik och passande karaktär.
Jag sjunger eller spelar på något instrument i någon genre med väl fungerande teknik och passande karaktär.
Musikaliskt uttryck
Jag kan bidra till att bearbeta och tolka musiken till ett musikaliskt uttryck
Jag kan bearbeta och tolka musiken till ett delvis personligt musikaliskt uttryck.
Jag kan bearbeta och tolka musiken till ett personligt musikaliskt uttryck

Skapa

insats
E
C
A
Skapa kompositioner
Jag kan, utifrån egna musikaliska idéer, bidra til att skapa musik genom att med hjälp av röst, instrument, eller digitala verktyg pröva hur olika kombinationer av musikaliska byggstenar kan forma kompositioner som har en i huvudsak fungerande form.
Jag kan, utifrån egna musikaliska idéer, bidra til att skapa musik genom att med hjälp av röst, instrument, eller digitala verktyg pröva och ompröva hur olika kombinationer av musikaliska byggstenar kan forma kompositioner som efter någon bearbetning har en fungerande form och karaktäristisk stil-
Jag kan, utifrån egna musikaliska idéer, bidra til att skapa musik genom att med hjälp av röst, instrument, eller digitala verktyg pröva och ompröva hur olika kombinationer av musikaliska byggstenar kan forma kompositioner som har en fungerande form och karaktäristisk stil.
Kombinera musik och andra uttrycksformer
Jag kan kombinera musik med andra uttrycksformer så att de olika uttrycken i någon mån samspelar
Jag kan kombinera musik med andra uttrycksformer så att de olika uttrycken relativt väl samspelar.
Jag kan kombinera musik med andra uttrycksformer så att de olika uttrycken väl samspelar

Kommunicera och reflektera

insats
E
C
A
Kommunicera
Jag kan ge enkla omdömen om eget och andras musicerande och bidra med förslag som kan leda till att det musikaliska arbetet utvecklas.
Jag kan ge utvecklade omdömen om eget och andras musicerande och ge förslag som efter någon bearbetning kan leda till att det musikaliska arbetet utvecklas.
Jag kan ge välutvecklade omdömen om eget och andras musicerande och ge förslag som kan leda till att det musikaliska arbetet utvecklas.
Musikens betydelse nu och då
Jag kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om musikens olika funktioner och vilken betydelse den har och historiskt har haft för individer och samhällen
Jag kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om musikens olika funktioner och vilken betydelse den har och historiskt har haft för individer och samhällen
Jag kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om musikens olika funktioner och vilken betydelse den har och historiskt har haft för individer och samhällen
Karaktärsdrag från genrer, epoker och kulturer
Jag kan i viss utsträckning urskilja och jämföra musikaliska karaktärsdrag från olika genrer, epoker och kulturer
Jag kan i relativt hög utsträckning urskilja och jämföra musikaliska karaktärsdrag från olika genrer, epoker och kulturer.
Jag kan i hög utsträckning urskilja och jämföra musikaliska karaktärsdrag från olika genrer, epoker och kulturer
Instrument och dess funktioner
Jag kan med viss säkerhet urskilja olika instrument och instrumentgrupper och beskriva deras funktion i olika sammanhang
Jag kan med relativt god säkerhet urskilja olika instrument och instrumentgrupper och beskriva deras funktion i olika sammanhang
Jag kan med god säkerhet urskilja olika instrument och instrumentgrupper och beskriva deras funktion i olika sammanhang.
Ny aspekt
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: