Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska år 1 läsår 2019/2020

Skapad 2019-08-22 22:25 i Balltorpsskolan Mölndals Stad
Grundskola 1 Svenska

Välkommen till bokstävernas värld! Tillsammans kommer vi att upptäcka och uppleva språket på olika sätt. Vi ska lära oss att lyssna och förstå. Vi ska lära oss att samtala och berätta. Vi ska lära oss att läsa och skriva.

Innehåll

Mål att arbeta mot:

Du ska utveckla din förmåga att:

-känna igen alla stora och små bokstäver.

-kunna koppla ljud till bokstav.

-läsa och förstå enkla ord.

-läsa och förstå enkla meningar.

-läsa och förstå enkla texter.

-forma stora och små bokstäver.

-skriva enkla ord och meningar med mellanrum mellan orden.

-skriva en enkel text.

-lyssna till och förstå olika slags berättelser/sagor.

-kunna berätta om en sak/händelse inför en grupp/klassen.

Hur arbetar vi för att nå målen:

Så här arbetar vi för att nå målen:

  • Vi tränar på att skriva bokstäverna; stora och små.
  • Vi tränar på att höra bokstavsljud i början, inuti och/ eller i slutet av ord.
  • Vi har tillgång till inspirerande böcker i klassrummet och i biblioteket.
  • Vi lyssnar till högläsning.
  • Vi berättar och samtalar i gruppen.
  • Vi använder Chrome Book som ett lärverktyg.
  • Vi skriver ord och meningar för hand och på Chrome Book.
  • Vi skriver enkla texter, t ex egna sagor och faktatexter.
  • Tillsammans tränar vi på att tolka och förstå olika texter.

.

Bedömning

Vi bedömer din förmåga att:

 • skriva stora och små bokstäver.
 • skriva enkla ord och meningar.
 • läsa och förstå enkla texter.
 • berätta om något för gruppen.
 • lyssna till och förstå olika texter.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
  Sv  1-3
 • Alfabetet och alfabetisk ordning.
  Sv  1-3
 • Sambandet mellan ljud och bokstav.
  Sv  1-3
 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
  Sv  1-3
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.
  Sv  1-3
 • Berättande texter och poetiska texter för barn från olika tider och skilda delar av världen. Texter i form av rim, ramsor, sånger, bilderböcker, kapitelböcker, lyrik, dramatik, sagor och myter. Berättande och poetiska texter som belyser människors upplevelser och erfarenheter.
  Sv  1-3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: