👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matteborgen 6A

Skapad 2019-08-22 22:47 i Arbråskolan F-9 Bollnäs
Matematikundervisning utifrån Matteborgen 6A.
Grundskola 6 Matematik
Du kommer att lära dig att räkna med decimaltal och bråktal. Du kommer att lära dig att räkna omkrets och area på olika geometriska figurer, samt att rita och tolka olika diagram.

Innehåll

Till eleven

Förmågor:
Du ska utveckla följande förmågor i matematik:

 • Du ska kunna lösa matematiska problem
 • Du ska kunna använda, förstå och beskriva matematiska begrepp: t.ex. decimal, bråk, täljare, nämnare, addition, summa, produkt, faktor…
 • Du ska kunna välja en lämplig metod för att göra beräkningar: t.ex. 23+23+23+23+23+23+23+23 eller 23*8
 • Du ska kunna samtala om problemlösning, redogöra för frågeställningar, resonera och dra slutsatser


Målet med denna kurs är att du ska utveckla dessa förmågor inom följande arbetsområden:

 • Tal
 • Bråk
 • Geometri
 • Statistik

 

Under arbetets gång kommer vi att:

 • arbeta med Matteborgen 6A
 • ha genomgångar där vi samtalar kring ord och begrepp som är viktiga för förståelsen
 • arbeta med problemlösning, enskilt, i par och gruppvis
 • arbeta laborativt (framförallt när det gäller bråk och vinklar)
 • använda program på datorn där vi bland annat spelar spel med matematisk anknytning
 
Du kommer att redovisa ditt arbete genom att:
 
 • skriva tydliga beräkningar och lösningar i ditt räknehäfte
 • delta i samtal gruppvis och i helklass för att visa dina kunskaper
 • visa praktiskt att du kan arbeta med tex bråk och vinklar
 • samarbeta kring problemlösning
 • visa dina kunskaper på diagnoser och provräkningar

 

Bedömning:
När vi har arbetat färdigt med kursen ska du:

 • förstå varför vi använder decimaler, storleksordna decimaltal, förstå betydelsen av deci, centi och milli, kunna räkna med decimaltal
 • kunna läsa och skriva bråktal, veta vad som menas med täljare och nämnare, kunna använda begreppen bråkform och blandad form, kunna addera och subtrahera bråk med samma nämnare, kunna räkna ut en del av ett antal (3/5 av 20), kunna jämföra bråk
 • veta hur man räknar ut omkretsen på olika geometriska figurer, kunna räkna ut arean av rektanglar, kvadrater och trianglar, använda de vanligaste enheterna för area: cm2, dm2, m2
 • kunna läsa av och tolka stapeldiagram, linjediagram och cirkeldiagram, kunna rita och redovisa fakta i ett stapeldiagram eller linjediagram, kunna räkna ut medelvärden

 

Uppgifter

 • Uppgift till kapitel 1

 • Uppgifter till kapitel 2

 • Mattefilmer kopplade till kapitel 1

 • Mattefilmer kopplade till kapitel 2

 • Mattefilmer kopplade till kapitel 3

 • Mattefilmer kopplade till kapitel 4

 • Mattefilmer kopplade till kapitel 5

 • Uppgift kopplad till kapitel 1

Matriser

Ma
Matteborgen 6a matris

F
I dessa områden ska du träna mer.
E
I de här områdena har du grundläggande kunskaper som du bör träna upp mer
C
I de här områdena har du bra kunskaper.Du kan fortsätta att utveckla dessa kunskaper.
A
I dessa områdena har du goda kunskaper. Du kan fortsätta och fördjupa dina kunskaper.
Decimaltal
Du förstår vad som menas med decimaltal och storleksordna decimaltal.
Multiplicera och dividera med 10, 100 och 1 000
Överslag och divisionsräkning
Procent
Räkna ut hur mycket en viss % är av något och räkna ut rabatten
Växla mellan bråkform, decimalform och procentform
Räkna ut sannolikheten för en viss händelse
Geometri
Förstå och kunna använda begreppen BAS och HÖJD och benämna och beskriva geometriska former och egenskaper
Räkna ut areor på olika geometriska figurer och sammansatta former
Förstå och förklara diameter, radie och medelpunkt
Koordinater/lägesmått
Avläsa och skriva koordinater för punkter
Skapa koordinatsystem och sätta ut punkter i detta
Läsa och rita diagram med proportionella samband och förstå och förklara medelvärde typvärde och median
Algebra
Förstå och förklara varför en bokstav kan skrivas för ett obekant tal
Vet och förstår hur geometriska mönster kan förklaras och uttryckas
Kunna förklara en ekvation samt lösa en ekvation